در جلسه انجمن کتابخانه های عمومی پول کجور نوشهر مصوب شد رابطین بهداشت مبلغین توسعه فرهنگ  کتابخوانی و مسابقات کتابخوانی در خانواده باشند و در مسابقات کتابخوانی نیز فعالیت ویژه داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی اداره کل کتابخانه های عمومی مازندران ، جلسه انجمن کتابخانه های عمومی پول کجور با حضور بخشدار کجور ، کتابخانه عمومی پول کجور و دیگر اعضای حقیقی و حقوقی انجمن در بخشداری پول کجور برگزار شد .
در این جلسه مسئول کتابخانه پول کجور نوشهر گزارشی از عملكرد کتابخانه عمومی در دهه مبارك فجر ارائه کرد و دستورات جلسه را برای اعضاء قرائت کرد .
جلسه با دستورات نيم درصد شهرداري حق السهم كتابخانه با توجه به پايان سال مالي توسط شهردار و ارتقا شاخص عضو زنان خانه دار با همكاري شبكه بهداشت ادامه یافت و اعضاء جلسه با بحث و تبادل نظر طرح هایی را مصوب کردند .
در این جلسه مصوب شد شهرداري حق السهم كتابخانه را تا پايان اسفند ماه به حساب انجمن کتابخانه واریز نماید .
همچنین مقرر شد با همكاري شبكه بهداشت و مراكز درماني نسبت به عضويت زنان خانه دار در كتابخانه اقدام شود.
برگزاری جلسات کتابخوانی و خلاصه نویسی داستان با همکاری دانش آموزان مقطع راهنمایی در محل کتابخانه و نظر سنجی از خانواده های پول کجور توسط رابطین بهداشت و تامین منابع مورد نیاز خانواده ها توسط کتابخانه از دیگر مصوبات این جلسه بودند .
در پایان جلسه نیز مقرر شد به منظورفرهنگ سازی درامر مطالعه در خانواده ها  جلسه ای با مادران خانه دار در محل کتابخانه تشکیل شود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما