به منظور كنترل ؛ نظارت وارزيابي چگونگي ارائه خدمات به مسافران نوروزي چاپ و توزيع 21 هزار فرم نظرسنجي توسط اداره كل حمل ونقل و پايانه هاي مازندران آغاز شد. مدير كل حمل و نقل و پايانه هاي استان مازندران  گفت : نظارت مستمر بر چگونگي خدمات به مسافران ،كنترل  در راستاي طرح تكريم  مسافر و آگاهي از نظرات مسافرين از روند ارائه خدمت به آنان در طول سفر در نوروز 92  با چاپ و توزيع بيش از 21 هزار فرم نظرسنجي مسافرين در پايانه هاي سراسر استان و شركتهاي حمل ونقل مسافر صورت خواهد گرفت.
مجید رضا نصراله نژاد  دراد امه افزود : اين اداره با رويكرد جديد نظارتي و مطالعاتي برشيوه هاي تسريع در ارائه خدمات به مسافرين با استخراج نظرات منعكس شده در فرم هاي نظرسنجي به مسافرين مي تواند به بررسي شيوه مناسبت تري درترميم و تسهيل ابزار نظارتي و كنترلي خود گام نهاده و در نوروز92 با پيش بيني تمهيدات نظارتي مناسب بر انواع خدمت ارائه شده از سوي شركتها و موسسات حمل ونقلي استان و رانندگان اتوبوسهاي  تحت نظارت  حوزه استحفاظي خود كنترل لازم بعمل خواهد آورد. .
مدير كل  حمل ونقل و پايانه هاي استان مازندران با اشاره به نمونه سوالات مد نظر در طراحي فرم نظرسنجي اين اداره  تصریح کرد: درشيوه نامه طراحي شده اين فرم ،همه موارد مورد توجه مسافرين از عملكرد راننده ، حركت به موقع وسائط نقليه ،مطلوبيت خدمات حين سفر ، وضعيت  وسيله  نقليه  ، توقف براي فريضه نماز  ، نحوه پذيرايي و توقف براي صرف عذا  ،نحوه رانندگي ،سرعت وسيله نقليه  و...ديده شده است . وی در خاتمه به اقدامات نوروزي دیگر، حمل ونقل و پايانه هاي استان مازندران از قبيل اجراي طرح سطح خدمات ؛ كنترل هاي نامحسوس و...  جهت ارائه شايسته ترين خدمات  به مسافرين ومهمانان نوروزي نام برد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما