معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار مازندران گفت: به هيچ وجه راضي به برخوردهاي خشن تعزيراتي با اصناف نيستيم اما اگر مجبور شويم حتماً با فزون خواهان و سودجويان برخورد خواهيم كرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري، ولي الله فرزانه در جلسه تنظيم بازار استان با اشاره به تلاش دشمنان براي فشار به اقتصاد خانوار، بيان داشت: دشمنان اين بار سفره هاي مردم ما را هدف قرار دادند اما غافل از اينكه هيچ خللي در ارتباط ميان مردم با نظام ايجاد نخواهد شد.
وي افزود: مردم ما همواره و در صحنه هاي گوناگون ثابت نمودند كه در راه دفاع از آرمان ها و نظام اسلامي ثابت قدم بوده و خواهند بود.
فرزانه شرايط امروز اقتصاد كشور را نوين و جديد دانست و اذعان داشت: يقيناً با مشاركت همه مردم و اصناف فضاي منطقي بر بازار و اقتصاد كشور حاكم خواهد شد.
وي با بيان اينكه دو نوع برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت براي تنظيم بازار وجود دارد، تصريح كرد: برگزاري اين جلسات به منظور برنامه ريزي كوتاه مدت تنظيم بازار و تامين نياز مردم در ماه پاياني سال است.
معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار مازندران با اشاره به اينكه امروز راهبرد دولت، تنظيم بازار با مشاركت مردم، اصناف، مجامع و همه بازاريان است، خاطرنشان كرد: به هيچ وجه راضي به برخوردهاي خشن تعزيراتي با اصناف نيستيم اما اگر مجبور شويم حتماً با فزون خواهان و سودجويان برخورد خواهيم كرد.
وي يكي از مهم ترين اهداف اجراي قانون هدفمندي يارانه ها را اصلاح نسبي و منطقي كردن قيمت ها دانست و ادامه داد: دستيابي به اين هدف با مشاركت مردم امكان پذير مي باشد.
فرزانه در پايان اظهار داشت: به همه مردم، مجريان و اصناف اعلام مي كنم كه براي كنترل بازار در اين ايام پرمصرف، با صميميت و هم دلي مشاركت نمايند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما