معاون بهره وری و اقتصادی این اداره کل در جلسه پیگیری پرونده های وقفی جهت احیاء و بهره وری موقوفات استان با اشاره به مطلب فوق گفت: این اداره کل در چارت جدید سازمانی خود دارای معاونت بهره وری و اقتصادی موقوفات شده است و این از ضروریاتی بود که خوشبختانه به وقوع پیوست است.

به گزارش روابط عمومی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان مازندران رضا علی زارع معاون بهره وری و اقتصادی این اداره کل در جلسه پیگیری پرونده های وقفی جهت احیاء و بهره وری موقوفات استان با اشاره به مطلب فوق گفت: این اداره کل در چارت جدید سازمانی خود دارای معاونت بهره وری و اقتصادی موقوفات شده است و این از ضروریاتی بود که خوشبختانه به وقوع پیوست است.
وی افزود: استان ولایتمدار مازندران دارای بیش از سیزده هزار موقوفه می باشد و یکی از اهداف اصلی آن حفظ و احیای موقوفات و ایجاد بهره وری و اقتصادی این اماکن است و هر مکان وقفی که در استان موجود است باید احیاء شود.
رضا علی زارع ادامه داد: احیای موقوفات استان و ایجاد بهره وری اقتصادی این اماکن یکی از موثرترین کار در حفظ و احیای موقوفات و اجرای نیات واقفین خیراندیش جهت خدمت رسانی به جامعه است .
وی اظهار کرد: حمام خویی یکی از رقبات موقوفه درویشعلی است که در ابتدای خیابان مدرس تحت اجاره مستاجر قرار دارد و طی کارشناسی و بازدید انجام شده توسط مسئول دفتر فنی اداره کل اوقاف و امورخیریه استان مازندران مقرر شد که با همراهی و همکاری مستأجر و مشارکت سرمایه گذار این موقوفه احیاء و تبدیل به سفره خانه سنّتی و چند مغازه شود.
زارع گفت: این رقبات دارای 478 مترمربع مساحت که سابقه وقف عام دارد و به همت اوقاف ساری و تعامل سازمان میراث فرهنگی استان در آینده ای نزدیک تغییر کاربری خواهد اد.د

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما