معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از ابلاغ یارانه و قیمت فروش بذور ارقام پر محصول گواهی شده برنج در سال جاری خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، یحیی ابطالی طی گفتگویی با اشاره به مطلب فوق افزود : کمیته فنی بذر برنج، میزان یارانه بذور ارقام پر محصول گواهی شده برنج در سال جاری (1391) و نرخ فروش ارقام را ابلاغ نموده که بر اساس برآوردهای کارشناسی انجام شده، نرخ هر یک کیلوگرم فروش ارقام پر محصول شیرودی 16000 ریال، نرخ تمام شده آن 20509 ریال و میزان یارانه نیز 4509 ریال می باشد، همچنین نرخ فروش ارقام پر محصول ندا 14000 ریال، نرخ تمام شده آن 18748 ریال و میزان یارانه آن 4748 ریال است.
او در ادامه نرخ فروش رقم محصول فجر را 16000 ریال، میزان یارانه آنرا 4837 ریال و نرخ تمام شده را 20837 ریال اعلام داشت و افزود : نرخ فروش رقم پر محصول گوهر نیز 14000 ریال، میزان یارانه آن 5315 ریال و قیمت تمام شده نیز 19315 ریال می باشد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما