به منظور در پيش بودن بهار طبيعت و ايام نوروز و حضور مسافرين و گردشگران نوروزي از سرتاسر كشور به مازندران و همچنين امنيت حريم راهها و سامان دهي محورهاي استان طرح ضربتي پاكسازي و زيبا سازي حريم راهها توسط راهداران اداره كل راه و شهرسازي اين استان در حال انجام است.

به گزارش روابط عمومي اداره كل راه و شهرسازي استان مازندران مهندس عباسعلي نجفي مدير راهداري اين اداره كل  ضمن اعلام اين مطلب افزود : اين اداره كل به منظور جلوگيري از سوانح رانندگي و افزايش ضريب ايمني محورهاي استان و همچنين در پيش بودن بهار طبيعت و ايام نوروز و حضور مسافرين و گردشگران نوروزي از سرتاسر كشور به اين استان همه ساله در اين ايام اقدام به سامان دهي و پاكسازي حريم محورهاي ارتباطي استان مي كند.
مهندس نجفي يادآور شد : در طرح مذكور 20 اكيپ راهداري در سطح كليه محورهاي اصلي و شرياني استان مشغول به فعاليت مي باشند.
مدير راهداري راه و شهرسازي استان در ادامه خاطر نشان ساخت : راهداران پر تلاش اين اداره كل بر اساس ماده 7 آيين نامه حريم راهها مبني بر ريختن زباله ، نخاله ، مصالح ساختماني  روغن موتور و نظاير آن و يا نصب و استقرار تابلو يا هر شي ديگر در راهها و حريم قانوني آنها در داخل و خارج محدوده ي قانوني شهر ها و همچنين هرگونه عمليات كه موجب اخلال در امر تردد وسايل نقليه مي شود و نيز ايجاد راه دسترسي ممنوع مي باشد از تاريخ پنج اسفندماه اقدام به جمع آوري موارد ذكر شده و انجام وظايف قانوني خود نموده ، كه اين امر تا پايان ماه ادامه خواهد داشت.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما