با حضور مدیر کانون پرورش فکری مازندران، جلسه شورای اداری مسوولان مراکز آموزشی کانون زبان مازندران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان مازندران، قاسم عزیز زاده گرجی در این جلسه که با حضور معاون فرهنگی، معاون کانون زبان، مسوول حراست، مسوول امور مالی، مسوول امورآموزشی  کانون زبان  کانون پرورش فکری  ونیز مسوولان مراکز آموزشی کانون زبان مازندران در اردوگاه شهید مهدی زاده دلگشا برگزار شد، برگزاری این جلسات را مبنای ایجاد تفاهم سازنده و شناسایی موانع و مشکلات و نیز تقویت نقاط مثبت در امور آموزشی زبان در استان عنوان کرد.

وی تصریح کرد: یقینا حاصل رویارویی همکاران در جلسات اینچنینی و ارایه افکار و آرا می تواند ما را در نیل به هدف های مورد نظر یاری بخشد که تا کنون کانون پرورش فکری مازندران در این خصوص اهتمام ویژه ای داشته است و نیز خواهد داشت.
گرجی با تاکید بر تعامل موثر و دوسویه بین مراکز آموزشی زبان و دفتر استان اظهار داشت: این جلسات فرصتی است تا مسوولان مراکز آموزشی با صراحت، نقطه نظرات خود را در خصوص فعالیت های آموزشی، مراکز آموزشی و سایر موارد اداری بیان دارند.
وی همچنین با تاکید بر نظام مند شدن قوانین اداری جهت ایجاد نظم در فعالیت های اداری وآموزشی افزود: پاسخ به موقع به مطالبات دفتر استان در نامه های اداری، پرهیز از مکاتبه های مسقیم در امور اداری با کانون مرکزی زبان، وجود جدیت در امور آموزشی و فعالیت های اداری، ایجاد حسن خلق در مراودات اداری و آموزشی، کنترل امور نظافتی ، رعایت پوشش مناسب اداری برای همکاران آموزشی و اداری و نیز زبان آموزان، اعلام امکانات و و تجهیزات مورد نیاز در مراکز به دفتر استان، اعلام نیاز در خصوص لزوم دوره های آموزشی و اطلاع رسانی مناسب در جذب مدرس از جمله موادری است که رعایت آن در مسوولان مراکز آموزشی می تواند دفتر استان را در جهت ایجاد وحدت رویه و نظام مند شدن و البته رشد و تقویت مراکز آموزشی یاری بخشد.
معاون فرهنگی، معاون کانون زبان، مسوول حراست و نیز مسوول امور مالی کانون پرورش فکری و مسئول آموزشی کانون زبان  استان نیز با توجه به حوزه کاری مربوطه به بیان موارد لازم پرداختند.
گفتنی است این جلسه با حضور مسولان، سرپرستان، ارشد امور اداری 23 مرکز آموزشی کانون زبان کانون پرورش فکری مازندران صورت گرفت که در اردوگاه دلگشای چالوس برگزار شد.
تمدید قراردادها با مسئولیت مسوولان مراکز، ثبت ورود و خروج کارکنان، رعایت ساعات کاری در مراکز، اطلاع رسانی در جذب مدرس، جدی گرفتن کارکنان مراکز در امور رفتاری و پوشش مناسب، پرهیز از مکاتبات غیر ضروری و عدم مکاتبه مستقیم با دفتر مرکزی و نیز ارایه برنامه از سوی مدرسان در مرکز مقیم ثبت ورود و خروج مدرسان در تمامی مراکز و اعلام به دفتر استان و همچنین درخواست از دفتر مرکزی برای چاپ گواهی پایان دوره آموزشی از مهمترین مصوبات جلسه شورای اداری مسوولان مراکز آموزشی زبان مازندران بود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما