سرپرست بسيج دانش آموزي استان مازندران: از 34 دانش آموز مازندراني در شانزدهمين جشنواره دانش آموزان بسيجي ممتاز ، مبتكر ، مخترع استان تجليل شد.

دانش آموزان برگزيده جشنواره شانزدهم از شهرستان هاي آمل ، بابل ، بهشهر ، فريدونكنار ، ساري ، قائمشهر ، نور ، بابلسر ، مياندرود ، جويبار ، نوشهر ، نكا و كلاردشت هستند.

به گزارش اداره روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران ، سرگرد عباس حسين زاده سرپرست بسيج دانش آموزي استان گفت: شانزدهمين جشنواره دانش آموزان ممتاز ، مبتكر ، مخترع استان مازندران در ساري برگزار شد.
وي افزود: اين مراسم كه در سالن بسيج سازندگي سپاه كربلا تشكيل گرديد از 34 دانش آموز مخترع، مبتكر و ممتاز بسيجي استان تقدير و تجليل شد.
حسين زاده با بيان اينكه اين دانش آموزان در دوره راهنمايي و متوسطه مشغول به تحصيل مي باشند خاطر نشان كرد : دانش آموزان برگزيده جشنواره شانزدهم از شهرستان هاي آمل ، بابل ، بهشهر ، فريدونكنار ، ساري  ، قائمشهر ، نور ، بابلسر ، مياندرود ، جويبار ، نوشهر ، نكا و كلاردشت هستند.
سرپرست بسيج دانش آموزي استان مازندران افزود : اسامي دانش آموزان برگزيده به شرح زير مي باشد:

دوره تحصيلي 
مدرسه
نام دانش آموزان
شهرستان
مخترع
سوم متوسطه
نمونه دولتي جمشيدنژاد
فاطمه زهرا    نائيج
آمل
مخترع
سوم متوسطه
دبيرستان غيردولتي  قنوت
سهيلا   اميني
آمل
مخترع
سوم متوسطه
دبيرستان  غيردولتي  قنوت
همتا    ولي زاده
آمل
مخترع
سوم متوسطه
دبيرستان  غيردولتي  قنوت
فاطمه   رخشاني
آمل
مخترع
سوم راهنمايي
مدرسه راهنمايي   شاهد
ابوالفضل  طيبي
آمل
مخترع
اول متوسطه
دبيرستان غيردولتي بوعلي سبنا
نيما    ملاعباسي
آمل
مخترع
اول متوسطه
دبيرستان غيردولتي بوعلي سبنا
اميرحسين   قبادي
بابل
مخترع
 
مدرسه راهنمايي خوارزمي
محمد   روانبخش
قائم شهر
مخترع
سوم راهنمايي
شهيدي بلباسي
شايان   رستگار
قائم شهر
مخترع
 
مجتمع آموزشي شهيد بهشتي
حسين   ولي پور
قائم شهر
مخترع
 
دبيرستان   خدادادي
فرزانه    ساراني
بهشهر
مخترع
 
دبيرستان   خدادادي
فاطمه    مستعدي
بهشهر
مخترع
 
دبيرستان   خدادادي
فاطمه دماوندي
بهشهر
مخترع
 
دبيرستان   خدادادي
الهه    مشهدي
بهشهر
مخترع
سوم متوسطه
علامه
برديا   علي آباديان
ساري 1
مخترع
سوم متوسطه
 
محسن   كمالي
ساري1
مخترع
دوم متوسطه
فرزانگان1
فاطمه   سهراب پور
ساري1
مخترع
دوم راهنمايي
شهيد بهشتي1
احمد رضا   شيرزادي
ساري1
مخترع
پنجم
شهيد اكبري
علي   اميري
ساري1
مخترع
 
شهيد اكبري
محمد رضا    محمدي
ساري1
مخترع
 
هدف
عليرضا  حشمتي
نوشهر
مخترع
سوم دبيرستان
غيرانتفاعي رازي

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما