رئيس پرديس خواهران دانشگاه فرهنگيان مازندران گفت: تمام مسئولان و رسانه ها ياری رسان دانشگاه فرهنگيان باشند . 
آرزو ولیپور رئيس پرديس خواهران دانشگاه فرهنگيان مازندران  كه به عنوان مهمان جلسه علني شوراي شهر ساري در جمع اعضاي اين شورا و اصحاب رسانه سخن مي گفت ضمن قدرداني از دعوت شوراي شهر مركز استان،تركيب اعضاي شوراي شهر ساري را تركيبي توانمند و كاركشته توصيف كرد و افزود:در بين اعضاي  اين  شورا از اساتيد دانشگاه ،خانواده شهدا، مهندسان  و كارشناسان  فرهنگي  و اجتماعي  حضور دارندو اين نقطه قوت يك نهاد مردمي است.
آرزو ولي پور از مرحوم سيد علي بهروش عضو فقيد شوراي شهر ساري به عنوان يكي از نيروهاي خدوم و كليدي شورا نام برد و سخنان  خود را با ذكر صلواتي به ياد او  پي گرفت.
وي دانشگاه فرهنگيان را زائيده  فضايي دانست كه توسط شهيدان رجايي و باهنر ترسيم و تدارك شده و به عنوان مراكز تربيت معلم به يادگار مانده بود و اضافه كرد:ما امروز  افتخار مي كنيم كه پا جاي پاي بزرگان گذاشتيم و تعابير زيبايي كه مقام معظم رهبري از مراكز تربيت معلم داشته اند نيز ما را بيش از پيش به تلاش و تكاپو ترغيب كرده و مايه مباهات ما مي باشد.
رئيس پرديس خواهران دانشگاه فرهنگيان مازندران با اشاره به طرح تحول بنيادين  در آموزش و پرورش  و منويات  و رهنمود هاي  رهبر معظم انقلاب در مورد اين تحول اظهار داشت:يكي از راهبردهاي اين تحول،تداوم فعاليت مراكز تربيت معلم در قالب يك دانشگاه محوري بود كه بحمداله محقق شد و پرديس خواهران دانشگاه فرهنگيان  مازندران ار 25 هزار دانشجوي كشور سيصد و اندي  نفر سهم برده است.
وي تاكيد كرد :اگر فضاي آموزشي گسترش يابدقطعاً آمادگي براي پذيرش دانشجوي بيشتري وجود دارد. كما اين كه  اكنون در  حد بضاعت  خود فعاليت  خوبي داريم و پيگير راه اندازي مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي تعليم و تربيت هستيم كه البته اين امر همكاري مسئولان  را مي طلبد كه بايد نگاه ويژه اي به اين دانشگاه و ضرورت توسعه آن داشته باشند.
ولي پور با تاكيد بر اين كه  تمام مسئولان و رسانه ها به موضوع ضرورت ياري رساني به دانشگاه فرهنگيان جهت  گام نهادن  در مسير توسعه نگاه مثبت  داشته باشند ،ادامه داد:امروز دانشجويان دانشگاه فرهنگيان  در كمال آرامش و اميد به آينده در حال تحصيل هستند و به رغم كاستي  ها فعالانه در عرصه  علم آموزي حضور دارند
وي توسعه  فضاي آموزشي را نياز اساسي دانشگاه فرهنگيان عنوان كرد و گفت:ما پيگير توسعه دانشگاه هستيم و براي  آن كه دانشگاه توسعه يافته در مركز استان فعال باشد  نياز به افزايش فضا است كه اميدواريم مسوولان در اين رابطه همت كنند.
و.لي پور با بيان اين كه دانشجويان  اين دانشگاه از  ترم دوم وارد كلاس هاي درس شدنداظهار داشت:سرمايه گذاري روي اين دانشجويان  بهره وري مضاعفي خواهد داشت بخصوص كه دختران  به عنوان مادران و همسران آينده نيز در جامعه اثر گذار مي باشند.
رئيس  پرديس خواهران دانشگاه فرهنگيان مازندران از اعضاي  شوراي شهر ساري خواست  تا فعاليت هاي فرهنگي خود را به سمت  دانشگاه فرهنگيان سوق دهند  و تعامل بيشتري با اين مركز داشته باشند چون وقتي صحبت از سرمايه گذاري مي كنيم لزوماً نبايد سرمايه مادي باشد بلكه كمك هاي معنوي هم بسيار موثر خواهد بود./ سارا امید وندچالی،خبرنگار مازنا

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما