معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، از انجام عملیات شخم و شیار در بیش از 105 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان خبر داد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، یحیی ابطالی طی گفتگویی با اعلام مطلب فوق افزود : تا دوازدهم اسفندماه سال جاری در بیش از 105 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان مازندران، عملیات شخم و شیار، 32 هزار هکتار آب تخت و 380 هکتار خزانه گیری و بذرپاشی صورت گرفته است و سطوح بیمه شده نیز بالغ بر 4000 می باشد.

وی در ادامه به کشاورزان برنجکار استان توصیه نمود، در انجام عملیات آماده سازی اراضی بمنظور استفاده بیشتر از هرز آب ها، کنترل بهتر مرحله زمستان گذاران پروانه کرم ساقه خوار برنج، شروع بموقع عملیات نشاکاری و فرار از خسارت نسل اول پروانه کرم ساقه خوار و امکان انجام کشت دوم و سوم و مناسب تر شدن شرایط برای انجام پرورش رتون و ... تسریع بعمل آورند و ترجیحاً از ارقام پر محصول کیفی برای کشت استفاده کنند.

وی در ادامه کشاورزان را به انجام نشاء مکانیزه و پرورش نشاء به شیوه مکانیزه و استفاده از ماشین نشاءکار برای کاهش هزینه ها و تسریع در انجام نشاء کاری توصیه نمود.

ابطالی در ادامه با اشاره به حجم عملیات بهزراعی برنج استان در سال 92، پیش‌بینی نمود در سال آینده بیش از 221 هزار هکتار از اراضی زراعی استان مازندران به زیر کشت اول برنج برود که از این میزان 95 هزار هکتار به کشت ارقام پر محصول اختصاص پیدا کند.

وی همچنین با اشاره به اینکه 450 تن بذر گواهی شده ارقام پر محصول جهت کشت برنج در سال92 تامین گردیده، از توزیع بیش از 390 تن از این بذور در مرحله اول در استان خبر داد وپ یش بینی کرد بیش از 50 هزار هکتار از اراضی شالیزاری استان در سال آینده بصورت مکانیزه کشت گردد و پرورش رتون در سطح 60 هزار هکتار و نشاء مجدد در سطح 20 هزار هکتار پس از کشت اول در استان صورت پذیرد و سطوح بیمه نیز به بیش از 60 هزار هکتار برسد.

او در پایان پیش بینی نمود : از مجموع سطوح کشت اول برنج، پرورش رتون و کشت مجدد در اراضی شالیزاری استان در سال آینده (92) بیش از یک میلیون و 400 هزار تن شلتوک تولید گردد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما