رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران گفت: 818 مصوبه در ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی مصوب شد.

تعداد 18 جلسه ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی با حضور استاندار برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران، رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران با بیان این مطلب اظهار داشت: تعداد 75 جلسه کارگروه تخصصی با حضور نمایندگان تام الاختیار دستگاهای اجرایی برگزار شد.

مرتضی هاشم پور با اشاره به اینکه 1048 درخواست از واحدهای تولیدی صنعتی استان درخصوص مسائل مشکلات آنها به دبیرخانه ارسال و کارشناسی شده گفت: از برآیند جلسات برگزاری شده 818 مصوبه به تصویب نهایی شده رسید.

وی با اشاره به اینکه چنانچه پیگیری مصوبات از حیث اختیارات استانی و خارج از ظرفیت دستگاههای اجرایی باشد گفت: در این راستا جلساتی با معاون اول رئیس جمهور،وزیر،معاون وزیر،مدیران عامل بانکها از سوی استاندار صورت گرفته و از این حیث تعداد انبوهی از متقاضیان از فرصتهای موجود بهره مند شده اند.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران افزود: از تعداد 1048 درخواست واصله تعداد 364 درخواست با موضوع سرمایه درگردش،212 درخواست سرمایه ثابت، 322 درخواست بدهی معوق که در مجموع 86 درصد از خواسته ها را تشکیل می دهند.

مرتضی هاشم پور با بیان اینکه دبیرخانه استانی ستاد تسهیل در سازمان صنعت،معدن و تجارت مستقر است اظهار داشت: درخواستها بعد از کارشناسی به تصویب نهایی رسیده است.

وی تصریح کرد: کلیه درخواستهای رسیده تا کنون در کارگروه استانی تعیین تکلیف شده است.

رئیس سازمان صنعت،معدن و تجارت استان مازندران افزود: تعداد 10 واحد تولیدی که درخواست آنها فراتر از اختیارات استانی و عمدتاً مشکلات ارزی و یا دستگاههای مرتبط آنها جهت رفع مشکل خارج از استان بوده در قالب فرم های مربوطه به کمیته اصلی معرفی و با همراهی کارشناس سازمان در جلسات تخصصی شرکت کرده اند.

مرتضی هاشم پور با بیان اینکه تعداد 48 مصوبه مربوط به دستگاههای خارج از استان که درکارگروه استانی تعیین تکلیف شده گفت: مصوبات مذکور به کمیته اصلی ستاد تسهیل مستقر در معاونت امور صنایع (دبیرخانه مرکزی) مستقر در تهران جهت بررسی و ابلاغ ارسال گردید.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما