با فراگرفتن علم و سواد مي توان در فهم عميق و صحيح باورهاي ديني شايسته تر عمل نمود و راه سعادت را بهتر شناخت.

به گزارش اداره روابط عمومي آموزش و پرورش مازندران نعمت بقايي در بازديد از دوره هاي سوادآموزي منطقه چمستان ، مدرسه را به عنوان كانون فرهنگي محله و پايگاه سوادآموزي نام برد و افزود : مدارس تاثير به سزايي در ارتقاي فرهنگ ، ارزش ها و اخلاق جامعه دارد.

وي گفت : براساس شرح وظايف تعيين شده ، همه مديران مدارس در زمينه اجراي فعاليت هاي سوادآموزي مسئولند و در فرآيند سوادآموزي مسئوليت شناسايي ، جذب ، آموزش و نظارت بر فرآيند آموزش و ارزيابي بعهده آنان مي باشد .
معاون سوادآموزي آموزش و پرورش مازندران از همه كساني كه در اجراي فعاليت هاي سوادآموزي اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي سهيم هستند خواست جهت ريشه كني بي س وادي در استان ، امور محوله را با كيفيت هر چه بهتر انجام دهند و مانع از تضييع حقوق افراد در  امر يادگيري و با سوادي شوند .
بقايي در اين بازديد ضمن تاكيد بر نقش  و جايگاه مدارس در امر سوادآموزي به چگونگي فعاليت مديران مدارس در فرآيند سوادآموزي (شناسايي ،جذب ،آموزش ،نظارت وارزيابي ) پرداخت .
معاون سوادآموزي آموزش و پرورش مازندران با حضور دركلاس ها با تاكيد بر دستورات و منويات تعاليم مكتب انسان ساز اسلام ، آموزه هاي ديني را چراغ روشني براي رسيدن به خوشبختي وسعادت دانست و گفت: با فراگرفتن علم و سواد مي توان در فهم عميق و صحيح باورهاي ديني شايسته تر عمل نمود و راه سعادت را بهتر شناخت.
وي بر باسواد نمودن اولياي واجد شرايط (گروه سني 49-10سال) تاكيد و ابراز اميدواري كرد : با توجه به زمينه هاي فراهم شده و شناسايي اولياي بي سواد ، در آينده اي نزديك هيچ مدرسه و دانش آموزي داراي اولياي بي سواد نباشد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما