زنگ احسان و نیکوکاری امروز با حضور مسئولان استانی به صورت نمادین در مدرسه دخترانه شاهد ساری نواخته شد.

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره) مازندران، همزمان با سراسرکشور زنگ احسان و نیکوکاری در مدارس مازندران نواخته شد.
زنگ نمادین جشن  نیکوکاری در مدرسه شاهد دختران راهنمایی ناحیه یک ساری باحضور مدیرکل کمیته امداد مازندران، مدیرکل آموزش و پرورش استان،
حضور مدیرکل کمیته امداد مازندران، مدیرکل آموزش و پرورش استان،حضور مدیرکل کمیته امداد مازندران، مدیرکل آموزش و پرورش
ناحیه یک شهرستان ساری و جمعی از دانش آموزان در مدرسه راهنمایی دخترانه شاهدشهرستان ساری به صدا در آمد.

 

در این مراسم دانش آموزان کمک های نقدی خود را برای شرکت در جشن نیکوکاری درقالب پاکت های هدیه که روی آن با عنوان هدیه به تو همکلاسی و دستان نیازمند من هر چند که شاید اندک باشد اما نشانه بزرگی توست .
شعار امسال جشن نیکوکاری نیز با عنوان سیره نبوی، احسان علوی و جهاد اقتصادی بوده است.
دانش آموزان مدرسه شاهد دخترانه ناحیه یک ساری در این جشن به صورت دسته جمعی سرود ولایت را زمزمه کردند.
در کنار برگزاری جشن نیکوکاری دانش آموزان و معلمان این مدرسه بازارچه خیریه غذاهای خانگی را نیز به نفع دانش آموزان نیازمند این مدرسه برگزار کردند کهمورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت.
مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت.
غذاهای خانگی را نیز به نفع دانش آموزان نیازمند این مدرسه برگزار کردند که مورد استقبال دانش آموزان قرار گرفت.
شایان گفتن است در 4 هزار و 300 مدرسه استان مازندران نیز جشن نیکوکاری در آستانه سال نوبرای کمک به دانش آموزان نیازمند در تامین پوشاک مورد نیاز این دانش آموزان برگزار می شود.

 

کمیته امداد استان نیز بعد از جمع آوری کمک های نقدی و غیر نقدی دانش آموزان در مدارس با افزودن 5 درصد به کمک های جمع آوری شده آنها را برای توزیع درهمان مدرسه در اختیار آموزش و پرورش قرار می دهد.

 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما