رییس سازمان حمایت ازحقوق  مصرف کننده وتولیدکنندگان  کشورگفت:استان مازندران پیشتاز درارایه خدمات وتولیداتی است که از حقوق مصرف کنندگان حمایت کند.

 

تقوی در همایش تقدیر ازواحدهای  تولیدی وخدماتی حامی حقوق مصرف کنندگان استان مازندران که در مجتمع اهل بیت ساری برگزارشدافزود: ساختار قانونی برای حمایت از حقوق مصرف کننده در کشور وجود دارد ولی مردم به اندازه کافی از آن اطلاع ندارند.

معاون وزیر صنعت ؛معدن وتجارت  با اشاره به نقش ارزشمند رسانه ها در آگاهی بخشی به مردم تصریح کرد:اطلاع رسانی به عموم مردم در زمینه حقوقی که از آن برخوردارند از اولویت عملکرد رسانه ها می باشد.

 این مقام مسول بیان  داشت:نیاز است تا تک تک مردم نسبت به حوزه مصرف آشنایی یابند ودراین میان پژوهش اهمیت اساسی دارد که متاسفانه خلا آن در کشور دیده می شود.

وی با بیان اینکه ترکیبات و نوع بسته بندی کالاوقیمت از جمله موارد با اهمیت در کیفیت  محصولات می باشد گفت:هر اندازه که تولید کنندگان  به این موارد اهمیت دهند در حقیقت به حقوق مصرف کننده احترام گذاشته اند وهمین عامل سبب رونق  بازار فروش آنان می شود.

تقوی افزود:مبلغی  که بنگاههای تولیدی برای  افزایش رضایتمندی مشتریان هزینه می کنند در حقیقت یک نوع سرمایه گذاری است  چون سبب تبلیغات  آنان می شود.

این مقام مسول  با بیان اینکه تحریم  سبب  مشکلاتی برای واحدهای تولیدی شده ,گفت:استکبار این آرزو را به گور می برد چون مردم ایران در شرایط سخت با  ایمان واراده ایستادگی می کنند وبا تمام توان در راستای پیشرفت کشور گام برمی دارند.

وی با بیان اینکه زمان طولانی است که بنگاههای تولیدی خدمات پس از فروش به مردم ارایه می دهند تصریح کرد:نیاز است این خدمات افزایش یابد تا بدانجا که تمامی واحد های تولیدی ارایه خدمات پیش وهنگام فروش را مورد توجه قرار دهند.

تقوی بااشاره بااینکه سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده  به تازگی تاسیس شده است خاطرنشان کرد:اتصال بین تولیدکنندگان ومصرف کنندگان اولین تکلیفی لست که این سازمان به عهده دارد.

معاون وزیر صنعت,معدن وتجارت افزود:بررسی کامل تخلف های تولید کنندگان از وظایف اصلی سازمان صنعت ,معدن وتجارت وانجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان می باشد.

وی در پایان از مسولان استانی خواست تا با حمایت از واحدهای تولیدی وخدماتی  ,به رشد وپیشرفت آنان یاری رسانند.

جعفری : رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان کشور

مصرف کننده محور تمام فعالیت های اقتصادی است

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در همایش حقوق مصرف کنندگان که در سالن اجتماعات اهل بیت (ع)برگزار شد با بیان اینکه تولید کننده ،توزیع کننده ومصرف کننده سه ضلع مثلث اقتصادی را تشکیل می دهند تاکید کرد : نگاه یک جانبه به هر یک از این اضلاع اقتصاد کشور را با مشکل مواجه می کند.

محمد جعفری با تاکید بر اینکه تولید کنندگان وتوزیع کنندگان از دیرباز در کشور دارای تشکل های مردمی برای خود بودند افزود : مصرف کنندگان که دارای بزرگترین ضلع اقتصادی هستند دارای پایگاه اجتماعی نبودند که حقوقشان حمایت کنند.

وی با اعلام اینکه حمایت از مصرف کننده حمایت از تولید است گفت: امروز 312 انجن حمایت از مصرف کننده در شهرستانها و 39 انجمن شهرستانی و یک انجمن ملی در کشور وجود دارد.

رئیس انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان با تاکید بر اینکه روز حمایت از مصرف کننده باید به جشن ملی تبدیل شود ادامه داد : رسانه ها برای فرهنگ سازی حمایت از حقوق مصرف کننده یاریگر انجمن باشند.

جعفری با بیان اینکه حمایت از مصرف کننده سرلوحه کار دولت ها قرار دارد اما انجمن ها به صورت پایشی به اصول حمایت از مصرف کننده می پردازند وتاکید کرد : مصرف کننده محور تمام فعالیت های اقتصادی است .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما