"انجام بیمه برنج در بیش از 13777 هکتار از اراضی شالیزاری استان مازندران"
مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی مازندران از انجام بیمه برنج در بیش از 13777 هکتار از اراضی شالیزاری استان مازندران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، حسن عنایتی طی گفتگویی در خصوص وضعیت زراعت برنج استان اظهار داشت: تاکنون (شانزدهم اسفند ماه سالجاری) عملیات شخم و شیار در بیش از 100 هزار هکتار، آب تخت در سطح بالغ بر 49757 هکتار (5/22 درصد) و خزانه گیری و بذر پاشی نیز در سطح 16293 هکتار از اراضی شالیزاری استان مازندران انجام گرفته است.
او با اشاره به اینکه تاکنون بیش از 13777 هکتار از اراضی شالیزاری استان بیمه گردیده، تعداد آزمون خاک را 150 نمونه اعلام داشت و افزود: میانگین نرخ ارقام محلی بین 52000 - 49000 ریال، فجر و خزر 44000 - 41000 ریال، ندا و نعمت 38000 - 36000 ریال و شیرودی بین 42000 - 40000 ریال می باشد.
وی در پایان مقدار بذر توزیعی ارقام پر محصول را 5010 کیلوگرم اعلام داشت.
****************************************************
"مبارزه با علف های هرز گندم و جو در بیش از 11 هزار هکتار از اراضی زراعی استان مازندران"
معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران از مبارزه با علف های هرز گندم و جو در بیش از 11 هزار هکتار از اراضی زراعی استان مازندران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، یحیی ابطالی طی گفتگویی با اعلام مطلب فوق اظهار داشت: گندم آبی استان در مرحله ساقه دهی و از رشد مطلوبی برخوردار بوده و گندم دیم نیز بدلیل سرما و توقف رشد در مرحله پنجه دهی می باشد.
او با اشاره به گرم شدن تدریجی هوا و نزدیک شدن به فصل بهار افزود: محلول پاشی با کود اوره و ریز مغذی ها در شرایط مناسب جوی توصیه و در دستور کار ناظرین شرکت ها قرار دارد که در صورت مشاهده کمبود، اقدام می گردد.
ابطالی در ادامه به برگزاری یک دوره کارگاه آموزشی در مرحله داشت گندم و جو جهت افزایش سطح دانش و آگاهی و بروز رسانی اطلاعات ناظرین فعال شرکت های خدمات مشاوره ای در پروژه افزایش تولید گندم و جو در زمینه کنترل آفات و بیماری ها و علف های هرز مزارع با همکاری محققین مرکز تحقیقات کشاورزی استان در محل این سازمان خبر داد.
وی در پایان با اشاره به اینکه تاکنون سطح مبارزه با علف های هرز گندم و جو در اراضی زراعی استان مازندران بالغ بر 11108 هکتار بوده که بیش از 9260 هکتار برای گندم و بالغ بر 1848 هکتار به جو اختصاص داشته افزود: طی بازدیدهای صورت گرفته از مزارع تکثیری بذر گندم و جو تاکنون از مجموع 1500 هکتار، حدود 1170 هکتار مورد تأیید قرار گرفته است.
****************************************************
"اولین بذرپاشی خزانه برنج در شهرستان جویبار"
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، سلیمان حاتم نژاد مدیر جهاد کشاورزی شهرستان جویبار طی گفتگویی از انجام اولین بذرپاشی خزانه برنج در این شهرستان خبر داد و افزود: با آغاز فصل زراعت برنج و شرایط محیطی مناسب منطقه، اولین بذرپاشی خزانه برنج (رقم طارم محلی) در سطح یک قطعه از اراضی شالیزاری روستای امامزاده محمود شهرستان جویبار انجام گرفت.
او در ادامه در خصوص حجم ابلاغی عملیات بهزراعی برنج این شهرستان عنوان داشت: سطح زیر کشت ابلاغی بهزراعی شهرستان جویبار در سال 92 بالغ بر 9793 هکتار می باشد که 5000 هکتار به ارقام پر محصول و 4793 هکتار به ارقام محلی اختصاص دارد.
او با بیان اینکه سطوح ابلاغی کشت مکانیزه این شهرستان بالغ بر 2000 هکتار، رتون و کشت مجدد 3500 هکتار و سطح بیمه نیز 4300 هکتار می باشد، از توزیع بیش از 17550 کیلوگرم بذر ارقام پر محصول برنج بین کشاورزان برنجکار این شهرستان خبر داد و پیش بینی نمود : با توجه به سطح ابلاغی کشت برنج این شهرستان در سال آینده، بیش از 64500 تن شلتوک برنج از اراضی زراعی این شهرستان برداشت گردد.
*****************************************************
"پرداخت بیش از 366 میلیون ریال کمک بلاعوض به کشاورزان کلزاکار شهرستان میاندرود"
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان میاندرود از پرداخت بیش از 366 میلیون ریال کمک بلاعوض به کشاورزان کلزاکار این شهرستان خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی مازندران، سید شبر موسوی طی گفتگویی با اعلام مطلب فوق افزود: در راستای طرح توسعه کشت دانه های روغنی و جذب اعتبارات حمایت های ویژه به کشاورزان، مبلغ 366 میلیون ریال کمک بلاعوض به 256 نفر از کشاورزان طرف قرارداد زراعت کلزا این شهرستان جهت انجام عملیات مبارزه با علف های هرز، تغذیه گیاهی، محلولپاشی و کشت مکانیزه پرداخت گردیده است.
****************************************************
روابط عمومی
سازمان جهاد کشاورزی استان مازندران

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما