مشاور امور بانوان سازمان صنعت معدن وتجارت استان مازندران: زنان ایرانی پیشرو اصلاح الگوی مصرف میباشند. نقش زنان و مادران ایرانی در فرهنگ ما به عنوان پیشرو و پرچمدار اصلاح الگوی مصرف چشمگیر است مشاور امور بانوان سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران در بازدید از زنان کارآفرین روشندل انجمن یاس نو شهرستان قایم شهر  با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به اینکه مدیریت اقتصاد خانواده با بانوان میباشد بنابراین مادران با مدیریت صحیح میتوانند نقش مهمی در اصلاح الگوی مصرف داشته باشند.

فرنیا تورانی افزود:با توجه به نقش الگوئی مادر در خانواده که متولی امور تربیتی فرزندان نیز میباشد در نتیجه اصول صرفه جوئی را به راحتی میتواند به کودکان آموزش دهد.

مشاور امور بانوان سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران  با اشاره به نقش مدیریتی مادران در منزل و فرهنگ سازی در مصرف بهینه اظهار داشت : زن به عنوان همسر، مادر، مدیر برنامه ریزی اقتصاد خانواده و به طور کلی کسی که نقش اصلی را در تنظیم  خرید و چگونگی مصرف را برعهده دارد نقش بسیار مهمی در تغییر الگوی مصرف و در نتیجه کاهش ضایعات ایفا میکند.

تورانی  همچنین افزود: زن به عنوان یک مربی فرهنگ سازنسل آینده و پیوند دهنده کودکان به خانه و به تبع جامعه میباشد.

وی میباشد تصریح کرد: با توانمندسازی زنان از طریق آموزش و مهارتهای لازم و ارتقا سطح آگاهی آنها میتوان این انتظار را داشت زنان نقش مهمی را در جلوگیری از اسراف و دور ریز هرگونه مواد غذائی و به خصوص نان بر عهده داشته باشند.

تورانی با تاکید بر اینکه زنان باید مصرف نان را در خانه مدیریت کنند اظهار داشت : بیشترین ضایعات یک خانه در مصرف نان است و خانواده در مصرف تابع زنان خود میباشد و درک زنان از مصرف و چگونگی اصلاح الگوی مصرف میتواند در خانواده تاثیر اساسی داشته باشد.آموزش ، فرهنگ سازی و حمایت از زنان در جریان اصلاح الگوی مصرف میتواند یک راهبردی اساسی در این زمینه باشد.چراکه زنان از ظرفیت بالائی در اثر گذاری بر تحولات فکری ، تربیتی و فرهنگی در خانواده و حتی خارج از محیط خانواده برخوردار هستند.

 وی تصریح کرد:اصلاح الگوی مصرف نیازمند فرهنگ‌‌سازی پایدار است و این خود نیازمند راهکارهایی است تا همه افراد جامعه الزام رفتارهای اصلاح مصرف را احساس کنند و به تدریج این اصلاح نهادینه شده و به یک رفتار پایدار و نهایتا به یک فرهنگ در تمامی عرصه های مصرف تبدیل شود.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما