معاون سواد آموزي آموزش و پرورش مازندران: 

مدرك تحصيلي دوره انتقال سوادآموزي برابر با پايان دوره ابتدايي است و صاحبان اين مدرك مي‌توانند در دوره راهنمايي ادامه تحصيل بدهند. به گزارش اداره روابط عمومي آموز ش و پرورش مازندران ، نعمت بقايي شيوا گفت: مدرك تحصيلي دوره انتقال سوادآموزي برابر با پايان دوره ابتدايي است و صاحبان اين مدرك مي‌توانند در دوره راهنمايي ادامه تحصيل بدهند.

معاون سوادآموزي آموزش و پرورش مازندران  ضمن بازديد از كلاس‌هاي دوره انتقال سواد آموزي شهرستان آمل بيان داشت : سوادآموزي بهترين بستر فراگيري دانش براي افراد بي‌سواد جا مانده از تحصيل است.

وي با اشاره به اهميت حضور در كلاس‌هاي سواد آموزي ، افزود: سوادآموزي شيوه براي كساني است كه امروز مي‌خواهند در كنار افراد تحصيل‌كرده و باسواد قرار گيرند.

معاون سوادآموزي آموزش و پرورش مازندران تاكيد داشت: بي‌سواد بايد بي‌سوادي را عيب بداند و از اين فرصت مهيا شده، نهايت استفاده را براي فراگيري خواندن، نوشتن، حساب كردن و روخواني قرآن ببرد.

وي تصريح كرد: مدرك تحصيلي دوره انتقال سوادآموزي برابر با پايان دوره ابتدايي است و صاحبان اين مدرك مي‌توانند در دوره راهنمايي ادامه تحصيل بدهند.

بقايي با اشاره به راهكارهاي تسهيل علم توسط فراگيران، افزود: اين دوره‌ها توسط افراد نيز مي‌تواند به يكديگر آموزش داده شود.

وي يادآور شد: دانش‌آموزاني كه والدين بي‌سواد دارند نيز مي‌توانند با سواددار كردن آنها از مشوق‌هاي مالي و معنوي برخوردار شوند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما