از سوي مهندس نامجو وزير نيرو، مهندس حسين افضلي به عنوان رييس شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در مازندران منصوب شد.
از سوي مهندس نامجو وزير نيرو، مهندس حسين افضلي به عنوان رييس شوراي هماهنگي مديران وزارت نيرو در مازندران منصوب شد. متن حكم چنين است:

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما