مرکز خدمات سرمایه گذاری مازندران با شرکت در سومین نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری درحوزه میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری حضوری همه جانبه وفعال داشت.

به گزارش روابط عمومی سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران مرکز خدمات سرمایه گذاری مازندران در سومین همایش و نمایشگاه بین المللی فرصتهای سرمایه گذاری در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در اسفند ماه ۱۳۹۱ در محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران در غرفه سازمان سرمایه گذاری و کمکهای فنی و اقتصادی ایران حضور یافته و با ارائه پکیجهایی شامل فرصتها و توانمندیهای  استان مازندران به معرفی قابلیتهای استان پرداخت.

دراین نمایشگاه که بخشی ازتوانمندیها وظرفیتهای سرمایه گذاری استان مازندران به حیطه نمایش درآمد، مورد بازدید مسئولان عالیرتبه وسرمایه گذاران ایرانی وخارجی قرارگرفت.

در اولین روز نمایشگاه دکترعلیشیری معاون  وزیراقتصاد و رئیس کل سازمان سرمايه گذاري و كمك هاي اقتصادي و فني ايران ضمن بازدید از غرفه مرکزخدمات سرمایه گذاری مازندران، رضایتمندی خود را از فعالیتهای مسئولان ودست اندرکاران این مرکزابراز نمود.

لازم به ذکراست علاوه براستقبال بازدیدکنندگان وسرمایه گذاران داخلی وخارجی ازغرفه مرکز خدمات سرمایه گذاری مازندران  در دومین روز نمایشگاه این غرفه مورد بازدید دکتر ملک زاده، معاون رئیس جمهور و رئیس کل سازمان میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری کشور قرار گرفت.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما