رئیس سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران گفت: همدلي ،همسويي و دوري از اختلاف آشكار و كار با اخلاص از مقدمات پيشبرد برنامه هاي اقتصادي است.

به گزارش روابط عمومی سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران، محمود شعبان زاده درجلسه شوراي اداري شهرستان مياندرود تاكيد كرد:مديران دستگاه ها از تقابل با هم پرهيز كنند چرا كه اينكار نتيجه اي به غیراز آسیب زدن به نظام،رهبري و مردم درپی نخواهد داشت.

رئیس سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران، خروجي طرح هاي تحول اقتصادي و اجراي اصل 44 قانون اساسي را مديریت اقتصادی دانست وگفت: اگر قرار بود طبق همان روال قبل كشور درمسير مصرف گرايي گام برمي داشت براي مثال مي بايست روزانه 120 ميليون ليتربنزين مصرف مي كرديم، درحالي كه با مديريت درست اكنون مصرف بنزين به روزي 58 ميليون ليتر رسيده است.

وی با بيان اينكه منابع داخلي،استقراض ازبانكهاي خارجي وآورده غيرقرضي راهكارهاي سرمايه گذاري دركشوراست افزود:گاهي هم پيشبرد اين اهداف وسرمايه گذاري ازطريق استقراض از بانكهاي جهاني و يا بانك توسعه اسلامي درقبال تعهدات دولت درپروژه هاي ملي وكشوري انجام ميشود.

 وي از جمله طرح هاي سرمايه گذاري در منطقه مياندرود را شركت ماهان عنوان كرد وگفت:دراين مورد سرمايه گذارخود به سراغ منطقه آمده است اما بايد بدانيد كه مديران محترم درهمايشهاي ملي ،منطقه اي وجهاني قابلیتها وفرصتهای سرمایه گذاری منطقه خود را ازطريق فرمانداربه استاندار ومسئولان مافوق ارائه نمايند تا آنها با ارائه آن درهمايش ها زمینه جذب سرمايه گذار را فراهم نمایند.

نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری استان گفت:بايد به سراغ سرمايه گذاري رفت كه منابع را نيز با خود بياورد چرا كه منابع درآمدي دولت و كشورمحدود است ولازمه توسعه و پيشرفت سريع، آورده مناسب و به ثمر رسيدن پروژه درمدت زمان معلوم است.

وي در ادامه تاكيد كرد:من وهمکارانم درمرکزخدمات سرمایه گذاری آمادگي کامل جهت ارائه مشاوره رايگان در زمينه هاي سرمايه گذاري ازابتداي انجام سرمايه گذاري تا انتهاي پروژه را داريم و ازمراحل اخذ مجوز تا افتتاح پروژه ،آمادگي حمايت وهمكاري خود را اعلام مي كنيم.

شعبان زاده همچنين به ارتقاي اداره امورمالياتي شهرستان مياندرود به يك درجه بالاتر اشاره كرد و گفت: درشهرستان تازه تاسيس سيمرغ هم امور مالياتي در حال فعاليت است كه ما قصد داريم تا يك بازنگري جديد در اداره مالياتي در همه شهرستان هاي استان انجام دهيم.

 وي از فعاليت معاونت اداره مالياتي در شهرستان هاي تنكابن،نوشهر،آمل،بابل،ساري و بهشهر خبر داد و گفت: بقيه واحد هاي مالياتي نيز به تناسب وصولي خود از رشد سازماني برخوردار خواهند شد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما