روز چهارشنبه 23 اسفندماه به همت سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران، دوره آموزشی مدیران عامل و مسئولین فنی شرکت های تعاونی دهیاریهای استان مازندران برگزار شد. به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران، در راستای اجرای تفاهم نامه فی مابین سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران ، اداره کل امور روستایی استانداری و شرکت های تعاونی دهیاریهای بخش های استان مازندران مبنی بر تاسیس دفاتر صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز های خارج از حریم شهرها و خارج از محدوده روستاهای استان مازندران، دوره آموزشی مدیران عامل و مسئولین فنی شرکت های تعاونی دهیاریهای استان مازندران برگزار گردید.
شرکت کنندگان در این دوره آموزشی با قوانین و مقررات در بخش زمین و ساختمان به ویژه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها،قانون منع فروش و واگذاری اراضی فاقد کاربری مسکونی،آئین نامه خارج از محدوده و چگونگی صدور پروانه و نظارت بر ساخت و ساز های خارج از محدوده آشنا گردیدند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما