مدير كل پزشكي قانوني استان گفت : بر اساس اطلاعات رسيده از مراكز پزشكي قانوني مازندران جمع كشته هاي تصادفات نوروزي امسال در هفته اول تعطيلات در استان  21 نفر(17 مرد و ما بقي زن) مي باشد.

به گزارش روابط عمومي پزشكي قانوني استان مازندران ، دكتر علي عباسي با بيان اين مطلب افزود : آمار حمع آوري شده از كشته هاي تصادفات نوروزي مريوط به محدوده زماني 25 اسفند 91 تا 5 فروردين امسال است و امكان تغيير در آن وجود دارد .مدير كل پزشكي قانوني مازندران با تاكيد بر اينكه آمار ذكر شده از تلفات ،آمار اوليه اين استان است كه به صورت فوري از 15 مركز اين اداره كل جمع آوري شده و به جهت امكان اضافه شدن تلفات از بين مصدومان حوادث رانندگي نوروزي كه در بيمارستان ها بستري هستند در هفته دوم ارديبهشت اعلام مي شود . عباسي با اعلام كاهش 36درصدي اين آمار نسبت به مدت مشابه سال گذشته اظهار داشت :محور برون شهري 16 مورد و درون شهري 5 مورد و بيشترين فوتي در 29 اسفند(5 مورد) و شهرستان بابل با 5 مورد ثبت شده است .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما