وزیر اموراقتصادی ودارایی گفت: تقویت نظام ارزی، افزایش توان تولید و حقوق کارمندان و تقویت نظارت برای مقابله با گرانی از جمله اقداماتی است که در سال جدید در حوزه اقتصاد دنبال می‌شود.

به گزارش روابط عمومی سازمان اموراقتصادی ودارایی مازندران ، وزیراموراقتصادی و دارایی درتنکابن ضمن تشریح مهمترین برنامه های اقتصادی دولت درسال 1392 افزود: در سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نیازمند انسجام و برنامه‌ریزی هرچه بیشتر درحوزه اقتصاد برای تعالی کشورهستیم.

وی گفت:  تقویت نظام ارزی، افزایش توان تولید دربخش های آسیب پذیر، سامان دادن معادن و سرمایه گذاری دراین حوزه ، تداوم طرح توسعه کشاورزی ، افزایش حقوق کارمندان و تقویت نظارت برای مقابله با گرانی اقداماتی است که امسال درحوزه اقتصادی به جد دنبال می شود .

سیدشمس‌الدین حسینی افزود : مهمترین اقدام این وزارتخانه در قانون بودجه سال 92 استفاده از تمام ظرفیتهای قانون سال 91 ، بهبود پرداخت های کارکنان و استفاده از احکام سال 91 برای توسعه فعالیت های سرمایه گذاری و عمرانی کشور است.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما