به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، دکتر محمود احمدي نژاد با حضور در كيلومتر ششم قطعه چهارم آزادراه تهران – شمال در محور مرزن آباد به چالوس در حوالي روستاي سي‌نوا اين بخش از آزاد راه تهران - شمال را به طور رسمي افتتاح کرد.

رييس جمهور در بازديد از بخش‌هايي از اين قطعه از آزاد راه تهران- شمال با توضيح مسوولان در جريان چگونگي روند فعاليت ها و اقدامات صورت گرفته در جهت احداث آن قرار گرفت.

قطعه چهارم آزاد راه تهران – شمال، پس از گذشت 35 سال از آغاز اين پروژه به طول حدود 21 کيلومتر از مرزن آباد شروع و به چالوس ختم مي شود.

منطقه 4 آزادراه تهران - شمال داراي شرايط اقليمي خاصي است که با توجه به سستي خاک و رانش هاي متعدد در اراضي، ترانشه هاي (کوه بري) بسياري در اين منطقه صورت گرفته است.

4 تونل، 4 دستگاه پل به طول حدود 1100 متر، 4 دستگاه پل خاص به طول 263 متر، 2 تقاطع غيرهمسطح و 34 دستگاه پل و آبروهاي مسير از جمله ويژگي هاي فاز چهارم آزادراه تهران - شمال است.

با بهره برداري از قطعه چهارم آزاد راه تهران – شمال زمان سفر به شمال کشور يك‌ساعت كاهش يافته و سالانه 15 ميليارد تومان صرفه‌جويي سوخت و 20‌ميليارد تومان كاهش هزينه تصادفات را به دنبال خواهد داشت.

براي احداث اين قطعه از آزادراه حدود 2 هزار و 130 ميليارد ريال هزينه شده است.

اهالي روستائي سي‌نوا كه براي استقبال از رييس جمهور در كنار اين جاده اجتماع كرده بودند، با ديدن دكتر احمدي‌نژاد ضمن سر دادن شعارهاي صل علي محمد، احمدي‌نژاد خوش‌آمد، صل علي محمد ياور رهبر آمد پرداختند.

دكتر احمدي‌نژاد پس از افتتاح رسمي اين پروژه در اجتماع مردم روستاي سي‌نوا در كنار اين جاده حضور يافت و ضمن گفتگو با آنان و و شنيدن درخواست‌ها و مطالباتشان به ابراز احساسات صميمانه آنان پاسخ گفت.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما