معاون پسماند و بازیافت سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران منصوب شد.

طی حکمی از سوی مهندس سید علی حجازی ، مدیرعامل سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران، معاون پسماند و بازیافت این سازمان نصوب شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران، مهندس حجازی در این حکم، مهدی قاسمی را به عنوان معاون پسماند و بازیافت سازمان همیاری منصوب نمود.
گفتنی است مهدی قاسمی دارای مدرک کارشناسی ارشد حسابداری  بوده و سابقه معاونت مالی، اداری و مدیریت موسسه بازیافت استان را در کارنامه خود دارد.

 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما