به گزارش خبرنگار مازنا، فرماندار ساری با بیان اینکه تاکنون ۸۷۳نفر در دفاتر پیشخوان های سراسر ساری  ثبت نام نموده اند از ثبت نام نهائی ۴۹۷ نفر در حوزه های انتخابیه ساری خبر داد.
 جواد واحدی بیان داشت :از ۴۹۷نفر که در ثبت نام نهایی پذیرفته شدند ۴۷۹نفر مرد و۱۹نفر زن بوده اند.
وی  با بیان اینکه در حوزه انتخابیه ساری ۱۱۰نفر ثبت نام نموده اند تصریح کرد: از این میزان تعداد ۵۱نفر ثبت نام اولیه و۵۹نفردر ثبت نام نهایی پذیرفته شدند.
 فرماندار ساری ادامه داد :در حوزه انتخابیه پایین هولار ۶نفر ثبت نام نموده اند که هر ۶نفر مرد بوده اند و۳نفر در ثبت نام اولیه وهمان ۳نفر در ثبت نام نهایی پذیرفته شدند.
وی بیان داشت :در حوزه فریم ۷نفر ثبت نام کردند که در ثبت نام اولیه ۴نفر ودر ثبت نام نهایی ۳نفر پذیرفته شدندو در حوزه انتخابیه کیاسر ۲نفر ثبت نام نمودند که در ثبت نام نهایی ۱نفر پذیرفته شد.
واحدی افزود:در حوزه انتخابیه بخش مرکزی ۳۰۳نفر در دفاتر پیشخوان ثبت نام نمودند که ۱۶۵نفر ثبت نام اولیه و۱۳۸ نفر نهایی شدندو. بخش کلیجانرستاق ۸۸نفر به دفاتر پیشخوان مراجعه نموده اند که ۷۵نفر ثبت نام نهایی شده اند.
   فرماندار ساری از ثبت نام 81 نفر در دفاتر پیشخوان در بخش دودانگه  خبر داد و گفت: از این تعداد  ۶۴نفر ثبت نام نهایی شده اندو بخش چهار دانگه ۱۱۷نفر در دفاتر پیشخوان ثبت نام نموده اند که ۸۲نفر ثبت نام نهایی شده اند.
     وی  در پایان به رودپی جنوبی و شمالی اشاره کرد و بیان داشت:  در بخش رودپی ۹۳جنوبی نفر در دفاتر پیشخوان ثبت نام نموده اند که ۴۵نفر ثبت نام نهایی شده اند و در بخش رودپی شمالی ۶۶ نفر به دفاتر پیشخوان مراجعه نموده اند که ۲۷نفر ثبت نام نهایی شده اند.
 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما