عضو کمیسیون شوراها در مجلس با تاکید بر این که دولت خود به خوبی واقف است که توان تحقق اعتبار پیشنهادی برای اجرای هدفمندی در بودجه سال ۹۲ را ندارد، گفت: طرح این اعتبار بیش تر جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی دارد چرا که دولت خود به خوبی می داند که تحقق این میزان اعتبار ممکن نیست.

 

سید رمضان شجاعی کیاسری در گفت و گو با خانه ملت در خصوص اعتبار پیشنهادی دولت در بودجه ۹۲ برای هفمندسازی یارانه ها گفت:اعتبار پیشنهادی دولت برای هدفمندسازی یارانه ها در بودجه سال ۹۲ رقم بالایی است و بعید به نظر می رسد که مجلس با این اعتبار موافقت کند.

نماینده مردم ساری در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: سال گذشته نیز دولت رقم بسیار بالایی را پیشنهاد داده بود که مجلس برای ممانعت از بروز اثر تورمی این رقم آن را کاهش داد و اعتبار ۶۶ هزار میلیارد تومان را در نظر گرفت.

شجاعی کیاسری با تاکید بر این که رقم مورد نظر دولت برای هدفمند سازی در بودجه ۹۲ به شدت تورم زا است، تصریح کرد: تامین اعتبار این رقم باید از طریق افزایش قیمت حامل های انرژی باشد که با این فشار گرانی نمی توان چنین افزایش قیمتی را باز هم در جامعه پیاده کرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با اشاره به اثرات تورمی توزیع بخشی از این رقم در جامعه به صورت نقدی تاکید کرد: مبلغ یارانه نقدی نیز در بودجه ۹۲ افزایش داده شده است که با توجه به اثرات تورمی و نقدینگی موجود در کشور بعید به نظر می رسد که مجلس با این رقم موافقت کند.

وی هم چنین در خصوص تحقق  اعتبارات هدفمندی در بودجه ۹۲ گفت: از اساس در سال گذشته نیز دولت اعتباری را پیشنهاد داد که مجلس به صورت تقریبی نیمی از آن اعتبار را تصویب کرد اما دولت نتوانست آن اعتبار را تحقق بخشد و امسال نیز نمی تواند رقمی که پیشنهاد داده است را محقق کند.

عضو کمیسیون شوراها در مجلس نهم با تاکید بر این که دولت خود به خوبی واقف است که توان تحقق اعتبار پیشنهادی برای اجرای هدفمندی در بودجه سال ۹۲ را ندارد، گفت: طرح این اعتبار بیش تر جنبه تبلیغاتی و انتخاباتی دارد چرا که دولت خود به خوبی می داند که تحقق این میزان اعتبار ممکن نیست.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما