ابوذر قرباني، مديركل فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري، برگزاري 99% از فرآيندهاي انتخابات خرداد ماه سال جاري بصورت رايانه اي در كشور را يكي از گام هاي مهم و اساسي در راستاي توسعه فناوری اطلاعات و دولت الكترونيك دانست و گفت: اين مهم كه در بستر شبكه خصوصي و امن وزارت كشور، پروتكل USSD و گاها DIAL-UP انجام مي پذيرد نشان از توانمندي كارشناسان و متخصصان حوزه فناوري اطلاعات و ارتباطات دارد.


وي شرايط برگزاري انتخابات رايانه اي در سطح استان را مناسب توصيف كرد وگفت: در مازندران كليه فرمانداري ها و بخشداري هاي استان به اين بستر متصل، فرآيندهاي انتخابات را از طريق سامانه جامع انتخابات انجام مي دهند و پشتيباني هاي لازم صورت مي گيرد .
قرباني با اشاره به اينكه در اجرای اين امر مهم لازم است كه بسترهاي سخت افزاري و نرم افزاري مهيا و ارتقا يابند، تصريح داشت: توسعه در بخش فناوي اطلاعات مستلزم بودجه و شرايط مناسب مالي است، اما بحمدالله در مازندران تاكنون اقدامات خوبي صورت گرفت اما قطعا براي رسيدن به هدف ايده آل بايد اين بسترها را گسترش و بهبود دهيم .
وي با اشاره به روند ثبت نام از كانديداهاي شوراي اسلامي در شهر و روستاهاي استان گفت: ثبت نام از داوطلبين كه يكي از پرترافيك ترين فرآيندهاي انتخابات مي باشد، نیز بصورت رايانه اي و از طريق سامانه هاي جامع انتخابات و پيشخوان دولت در مازندران انجام گرفته است .
قرباني تصريح كرد: ثبت نام بيش از 10 هزار نفر در انتخابات شوراهاي اسلامي كه بيش از 95 % آن توسط دفاتر پيشخوان دولت صورت پذيرفت، نشانگر ويژگي هاي خاص سيستم هاي رايانه اي است كه برجستگي هايي چون دقت ، سرعت ، كاهش هزينه و دريافت گزارشات مفيد و موثر را به همراه دارد .
مديركل فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري افزود: بعضي اوقات ترافيك حضور متقاضيان در دفاتر مشاهده مي گردد كه راهنمايي هاي لازم در خصوص نحوه مديريت اين بخش به دفاتر پيشخوان دولت داده شد تا پس از دريافت مدارك داوطلبان در اسرع وقت نسبت به ثبت رايانه اي اقدام نمايند .
قرباني با اشاره به اينكه، دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري، دبير كارگروه دفاتر پيشخوان دولت استان نيز مي باشد، تصريح داشت: كليه اقدامات دفاتر پيشخوان دولت در مناطق استان را مانيتور كرده و با بررسي نتايج نظارت هاي صورت گرفته از دفاتر فعال تقدير بعمل آورده و با دفاتر متخلف كه بسيار اندك مي باشند برخورد قانوني صورت مي پذيرد .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما