مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، از سرمايه گذاري 474 ميليارد ريالي سرمايه گذاران و صاحبان صنايع ، در شهرك صنعتي بابكان خبر داد .
به گزارش روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد در جلسه با صنعتگران شهرك صنعتي بابكان آمل گفت : در سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني ، ارتباط و پيوند بين بخش خصوصي و دولت ، يك روند همآهنگ و همسو بوده و در سال جديد كه از سوي مقام معظم رهبري مزين به سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي شده است ، بايد با تلاش و همت صنعتگران در جهت عينيت بخشيدن به منويات مقام معظم رهبري همگام باشيم .
مديرعامل شركت شهركهـاي صنعتي مازندران ، حوزه توليـد و صنعت را داراي منزلت و جايگاه ويژه دانست و افـزود : در اجـراي واگذاري شهركهـا و نواحي صنعتي ، كليه پروژه هاي عمراني و طرحهايي كه امروز هنوز به نتيجه نرسيدند ، با نگاه توسعه اي دولت به بخش سرمايه گذاري در حوزه صنعت ، همچنان در تكاليف دولت خواهد بود و فقط بخش حفظ و نگهداري ، به صنعتگران واگذار خواهد شد .
وي اظهار داشت : تاكنون 38 واحد صنعتي و توليدي در شهرك صنعتي بابكان آمل مبلغ 474 ميليارد ريال سرمايه گذاري نمودند كه براي 882 نفر ، بصورت مستقيم شغل ايجاد شده است .
وفايي نژاد خاطرنشان كرد : شهركهاي صنعتي بستر مناسبي براي سرمايه گذاري هستند و شهرك صنعتي بابكان با پتانسيل مناسب در جذب سرمايه گذاري و شرايط ايده آل و مطلوب ، آمادگي لازم را دارد .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما