رييس، جانشين و اعضاي ستاد يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري، چهارمين دوره انتخابات شوراهاي اسلامي شهر و روستاي مازندران و اولين ميان دوره اي مجلس شوراي اسلامي در حوزه انتخابيه تنكابن، رامسر و عباس آباد منصوب شدند.

به گزارش كميته اطلاع رساني ستاد انتخابات استان، سيد علي اكبر طاهايي، استاندار مازندران در احكام جداگانه اي، هادي ابراهيمي، معاون سياسي امنيتي و اجتماعي استانداري را به عنوان رييس ستاد انتخابات و سيد عباس حسيني نژاد، مديركل سياسي و انتخابات استانداري را به عنوان جانشين اين ستاد منصوب كرد.
در حكم طاهايي براي رييس ستاد انتخابات استان آمده است:

 

جناب آقاي هادي ابراهيمي
معاون محترم سياسي ، امنيتي و اجتماعي
سلام عليكم
بموجب اين حكم جنابعالي را بعنوان رئيس ستاد انتخابات يازدهمين دوره انتخابات رياست جمهوري و چهارمين دوره انتخابات شوراي اسلامي شهر و روستا و اولين مياندوره اي مجلس شوراي اسلامي منصوب مي نمايم .
اميد است با استعانت از خداوند منان و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و بهره گيري از قوانين ، مقررات ، بخشنامه ها و دستورالعملها و استفاده از امكانات ، نيروها و با همكاري ناظرين محترم انتخابات و اعضاي محترم ستاد و همراهي كليه دستگاههاي اجرائي و درسال مزين بنام حماسه سياسي و حماسه اقتصادي جهت تحقق مشاركت حداكثري مردم فهيم و ولايت مدار استان مازندران موفق و مؤيد باشيد .
ضمناً به شما اجازه داده مي شود كليه مكاتبات مرتبط با انتخابات را بعنوان رئيس ستاد انتخابات صادر و اينجانب را مستمراً از روند امور مطلع نمائيد.

 

هم چنين طي احكام جداگانه اي از سوي هادي ابراهيمي ، اعضاي اصلي و مسوولين كميته هاي ستاد انتخابات استان نيز منصوب شدند.
بر اساس اين احكام سيد قاسم علوي، مديركل اداري مالي استانداري به عنوان عضو و مسوول كميته پشتيباني، محمد علي پيشنمازي، مديركل امنيتي و انتظامي استانداري به عنوان عضو و مسوول كميته امنيت، كمال رستمعلي، مديركل روابط عمومي استانداري به عنوان عضو و مسوول كميته اطلاع رساني، سيد يدالله نبوي، مديركل حراست استانداري به عنوان عضو و مسوول كميته استعلامات و حفاظت فيزيكي، ابوذر قرباني، مديركل دفتر فناوري اطلاعات، ارتباطات و امنيت استانداري به عنوان عضو و مسوول كميته فناوري اطلاعات، شعبان علي واحدي، مديركل بازرسي، مديريت عملكرد و امور حقوقي استانداري به عنوان عضو و مسوول كميته حقوقي ، سيد مجتبي شريف زاده ، مديركل دفتر آموزش و پژوهش استانداري به عنوان عضو و مسوول كميته آموزش و علي قديري لنگري، معاون مديركل سياسي و انتخابات استانداري به عنوان دبير ستاد انتخابات استان منصوب شدند.
هم چنين فرج الله ملكي، مديركل ثبت احوال استان و بهرام حميدي، مديركل صدا و سيماي مركز مازندران نيز با حكم ابراهيمي به عنوان اعضاي ستاد انتخابات استان منصوب گرديدند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما