سيدعلي اكبر طاهايي استاندار مازندران طي حكمي علي رضا جانبازي، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري را به عنوان رييس گروه بازرسي ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان استان منصوب كرد.

به گزارش روابط عمومي استانداري، سيدعلي اكبر طاهايي استاندار مازندران طي حكمي علي رضا جانبازي، مدير كل دفتر امور اجتماعي و فرهنگي استانداري را به عنوان رييس گروه بازرسي ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان استان منصوب كرد.

متن اين حكم به شرح زير مي باشد.

جناب آقاي جانبازي،

مدير كل محترم دفتر امور اجتماعي و فرهنگي

سلام عليكم

در راستاي تحقق اهداف متعالي نظام جمهوري اسلامي ايران مندرج در قانون اساسي، سند چشم انداز و قوانين عادي و مصوبات 566 و 589 شوراي عالي انقلاب فرهنگي كه در حكم قانون است و به استناد ابلاغ شماره 169430 مورخ 21/9/87 رياست محترم جمهوري اسلامي ايران كه حفظ حرمت و كرامت مردم و استفاده از شيوه هاي مناسب فرهنگي و تنظيم رابطه كريمانه و محبت آميز بين مجريان و عموم مردم را مورد تاكيد قرار مي دهد و براساس نامه ي شماره 115086/8 مورخ 91/9/18 وزارت محترم كشور درخصوص دستورالعمل تكميلي ساختار ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندي به موجب اين حكم جنابعالي بعنوان «رئيس گروه بازرسي ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان» استان منصوب مي شويد. اميدوارم با توجه به دستورالعمل فوق الذكر مبني بر انجام بازرسي از ادارات استان مربوطه و شهرستانهاي تابعه با دو رويكرد عفاف و حجاب و حقوق شهروندي و براساس چك ليست هاي ابلاغي وزارت محترم كشور برطبق نامه ي شماره ي 144795 مورخه 91/11/25، اقدام لازم انجام و گزارش منظم به ستاد ارائه شود. توفيق جنابعالي را در انجام امور محوله از خداوند متعال خواستارم. / سيدعلي اكبر طاهايي

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما