انتخابات هيات رئيسه شوراي شهر ساري روز گذشته با حضور اكثريت اعضاء برگزار شد.

در چند روز گذشته 3 عضو شوراي شهر ساري در جلسه اي مشترك خواهان نشستن بر صندلي رياست شوراي شهر ساري شدند.

جلسه انتخاب رياست شوراي شهر ساري عصر سه شنبه درحالي برگزار شد كه شائبه هايی مبني بر حذف فرامرز نقيبي از رياست شوراي شهر به گوش مي رسيد و گمانه زني ها زماني قوت گرفت كه چند عضو شورا با محوريت يك عضو تازه وارد در منزل يكي از افراد منتسب به نماينده ساري گرد هم جمع شده تا براي رياست يكي از همفكران خود به اجماع برسند.

سرانجام با شكاف در ميان اين سه عضو متقاضي رياست شرايط براي تداوم فعاليت هيات رئيسه گذشته فراهم شد و پس از تشكيل جلسه در پشت درهاي بسته ،فرامرز نقيبي با 4 راي بر صندلي رياست شوراي شهر ساري تكيه زد .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما