سيدعلي اكبر طاهايي استاندار مازندران طي مكاتبات جداگانه اي به فرمانداري هاي تنكابن، نوشهر، سوادكوه، آمل، جويبار، بهشهر، محمودآباد و چالوس مجوز تاسيس دهياري در 49 روستاي استان را صادر كرد. 
به گزارش روابط عمومي استانداري،سيدعلي اكبر طاهايي استاندار مازندران طي مكاتبات جداگانه اي به فرمانداري هاي تنكابن، نوشهر، سوادكوه، آمل، جويبار، بهشهر، محمودآباد و چالوس مجوز تاسيس دهياري در 49 روستاي استان را صادر كرد.

اسامي روستاها به شرح ذيل مي باشد:

شهرستان تنكابن، بخش خرم آباد، روستاهاي ( ولمرود، پرده سر، بالاس، پلطداربن،"حسين آباد" ،امام زاده قاسم، بالا اشتوج، عسل محله، كليشم، ميانكوه، هلوكله، خانيان، درجان، سرن، شهرستانك، ياندشت)

شهرستان تنكابن، بخش نشتا، روستاهاي (قلعه سر، چالو، حبيب آباد)

شهرستان نوشهر، بخش كجور روستاي انگاس

شهرستان سوادكوه، بخش شيرگاه روستاي خركاك

شهرستان آمل، بخش دابودشت، روستاهاي (بورمحله، پهلم كتي، اشرف آباد، زيار كلا، ميانرود، موزيكتي)

شهرستان آمل، بخش امامزاده عبداله روستاي سنگ جال

شهرستان جويبار، بخش مركزي روستاي شهنه كلا

شهرستان جويبار، بخش گيل خواران روستاي لپوصحرا

شهرستان بهشهر، بخش يانه سر، روستاهاي (جيربند، زلت، بندسر، كليا، الارز)

شهرستان محمودآباد، بخش مركزي، روستاهاي (آهنگر كلا، كهلوكاج، حسن آباد)

شهرستان چالوس، بخش مرزن آباد، روستاهاي (سياه بيشه، فشكور، ليكر، متكارودبار، انگوران، بيجده نو، آغوزداربن، سنگ سرك، سيرگاه، شهري، گلكاه، گوهر كلا)

متن نامه استاندار مازندران به فرمانداري هاي مربوطه در خصوص مجوز دهيارهاي صدرالاشاره به اين شرح است.

فرماندار محترم شهرستان

موضوع : صدور مجوز تاسيس دهياري

سلام عليكم

باستناد مجوز شماره 34/3/1/9237 / س مورخ 31 / 1 / 92 وزارت كشور و در راستاي پيشنهاد آن فرمانداري و تائيد استانداري با تاسيس دهياري در روستاي( ) بخش( ) با عنايت به ماده واحده قانون تاسيس دهياري مصوب 14 / 4 / 1377 با تحقق ماده(11) اساسنامه تشكيلات و سازمان دهياريها موضوع تصويب نامه شماره 56020 / ت 23674 مورخ 8 / 12 / 1380 هيات محترم وزيران موافقت گرديده است ، ضروريست در صورتيكه روستاي فوق الذكر خارج از محدوده شهرهاي همجوار باشد نسبت به انتخاب دهيار در اجراي ماده 49 آئين نامه اجرايي تشكيلات ، انتخابات داخلي و امور مالي شوراهاي اسلامي روستا و نحوه انتخاب دهيار اقدام نموده و يك نسخه حكم و شروع بكار دهيار را همراه با شماره حساب رسمي برابر مقررات مربوط در بانك ملي به استانداري اعلام نمايند .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما