دکتر محمود احمدي‌نژاد صبح امروز (چهارشنبه) به منظور دور چهارم سفرهاي استاني وارد فرودگاه ساري شد و در ابتداي ورود توسط مقامات ارشد محلي مورد استقبال قرار گرفت. رييس‌جمهور تا ساعتي ديگر قرار است در جمع مردم استان سخنراني کند. سخنراني در جمع مردم استان، شرکت در جلسه کارگروه کشاورزي و صنعت ، حضور در مراسم حماسه حضور و شرکت در جلسه هيات دولت از جمله برنامه هاي رييس جمهور در اين سفر است.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما