مديرعامل شركت شهركهاي صنعتي استان مازندران از امضاء تفاهم نامه شركت شهركهاي صنعتي با دانشگاه مازندران خبر داد.

به گزارش مازنا، به نقل از روابط عمومي شركت شهركهاي صنعتي مازندران ، عباسعلي وفايي نژاد در حاشيه مراسم امضاء تفاهم نامه شركت شهركهاي صنعتي با دانشگاه مازندران اظهار داشت : امضاء تفاهم نامه با دانشگاه مازندران گامي بزرگ و مؤثر در جهت تحقق تعامل صنعت و دانشگاه ، در سالي كه مزين به سال حماسه سياسي و حماسه اقتصادي نامگذاري شده ، محسوب مي شود .

مديرعامل شركت شهركهـاي صنعتي مازندران گفت : بايد روشهاي علمي را در چرخه توليد ، جايگزين روشهاي سنتي كنيم و صنعتگران و توليد كنندگان ، امروز با استفاده از آخرين تكنولوژي و علم و بهره گيري از محققان و انديشمندان و جوانان ايران اسلامي ، در ارائه توليد با كيفيت ، نقش آفريني كنند .

وي بيان داشت : اين تفاهم با هدف برقراري همكاري فيمابين ، بمنظور بهره برداري از توانمنديها و ظرفيتهاي بالقوه موجود بين سازماني ، تأمين نيازمنديهاي آموزشي و فن آورانه و كاربردي نمودن دانش و فنآوري ، منعقد شده و مقرر گرديد تا پروژه هاي آموزشي و تحقيقاتي مشترك ، ارائه پيشنهادهاي تخصصي ، برگزاري سمينارها و كارگاههاي آموزشي و نظارت بر محتوا و كيفيت تمام پروژه ها و ارائه خدمات مشاوره اي انجام شود .

وفايي نژاد با مثبت ارزيابي كردن تفاهم نامه همكاري با دانشگاه مازندران افزود : در اين تفاهم نامه مقرر شد كلينيك صنعت كه در واقع دفتر ارتقاء صنعت مي باشد در مركز كسب و كار شهرك صنعتي امامزاده عبداله آمل مستقر شود تا واحدهاي توليدي و صنعتي از خدمات مشاوره اي و راهنماييهاي اين مركز استفاده كنند .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما