معاون سياسي، امنيتي و اجتماعي استاندار گفت: اصل حاكميت عمومي ايجاب مي كند در سرنوشت خود دخالت كنيم.

هادی ابراهیمی با اشاره به نامگذاري سال جاري به حماسه سياسي حماسه اقتصادي از سوي مقام معظم رهبري، گفت: بدون شك اين نامگذاري ها جنبه تشريفاتي و تبليغاتي ندارد و نام هرسال زنجير وار به هم مرتبط است به گونه اي كه نياز استراتژيك يك ساله را مشخص مي كند.
به گزارش روابط عمومي استانداري مازندران ، هادي ابراهيمي، در همايش مسئولان حراست فرمانداري ها ، شهرداري ها و بخشداري هاي استان، گسترش مشاركت سياسي را لازمه تحقق حماسه سياسي اعلام كردو گفت: مشاركت سياسي يعني شركت در امور همراه با تعهد و مسئوليت اجتماعي و يقينا حماسه سياسي در گرو كار و برنامه جهادي محقق خواهد شد.
ابراهيمي با اشاره به اينكه انسان به عنوان اشرف مخلوقات و موجودي مدني است، تصريح كرد: انسان اهل خرد و هدف دار و موجودي مدني الطبع است و منافع عمومي و مشترك المنافع انسانها، عامل مشاركت محسوب مي شود.
رييس ستاد انتخابات استان با تاكيد بر اينكه اصل حاكميت عمومي براي هدفمندي است و اين اصل ايجاب مي كند در سرنوشت خود دخالت كنيم، افزود: يكي از مولفه هاي نظام ديني پذيرفتن اصل مشاركت است و مسئوليت شرعي نيز ايجاب مي كند كه مشاركت سياسي خود را گسترش دهيم.
ابراهيمي رهبري ديني را از رهبري سياسي در مكتب تشيع، تفكيك ناپذير دانست و تصريح كرد: در سال هاي گذشته خيلي تلاش شد تا بين رهبري ديني و سياسي جدايي افكنده شود اما موفقيتي حاصل نشد چرا كه در مكتب تشيع اين دو لازم و ملزم يكديگرند.
وي افزايش آگاهي مردم و نقش آنها در تصميم گيري ها را از مباني مشاركت سياسي اعلام كرد و بيان داشت: جلوگيري از سلطه گروهي و انحصار طلب، ايجاد اعتماد عمومي، فقرزدايي و استفاده از رسانه هاي جمعي از جمله راه هاي مشاركت سياسي است.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما