مدير كل راه و شهرسازي استان در جلسه شوراي هماهنگي مديريت بحران كه در تنكابن برگزار شد، در خصوص پاكسازي راه هاي استان در زمان بحران برف، گفت: جهت پاكسازي بيش از 180 كيلومتر حد فاصل نور تا رامسر، از 150 دستگاه ماشين آلات بهره گيري شد.

علي اسد بيان كرد: براي اين منظور از امكانات بخش خصوصي و اداره كل راه و شهرسازي استان و استان هاي معين استفاده شده است.

اسد با بيان اينكه بيش از 2هزار و 400 كيلومتر از راه هاي اصلي و فرعي و روستايي پاكسازي صورت گرفته است، اظهار داشت: براي اين منظور بيش از 1500 تن نمك نيز استفاده شد.

وي يادآور شد: تجهيز نبودن شهرداري ها و ادارات راه درمناطق مورد نظر به امكانات راهداري زمستاني از نقاط ضعف كار بوده كه لازم است  امكانات اندك موجود نوسازي شود و ادوات مورد نياز جديد نيز تامين گردد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما