در ده ماهه امسال ده نفر (6 مرد و ما بقی زن) بر اثر مسموميت با گاز مونوكسيدكربن جان خود را از دست دادند كه اين رقم در مقايسه با مدت مشابه سال قبل بیست و پنج درصد افزايش يافت.

نکا بیشترین فوتی ناشی از گاز گرفتگی

به گزارش روابط عمومی اداره کل پزشکی قانونی استان ، بر اساس اين گزارش شهرستان های نکا با 3 فوتي و تنکابن بیشترین و شهرستان های قائمشهر ، بهشهر ،فریدونکنار،گلوگاه ،محمودآباد کمترین فوتی ناشي از مسموميت با گاز را به خود اختصاص مي دهند.

کاهش 75 درصدی گازگرفتگی در دی ماه

در دی ماه امسال نيز یک نفر بر اثر مسموميت با گاز جان باخته اند كه اين رقم نيز در مقايسه با مدت مشابه سال قبل 75 درصد کاهش يافت.

یادآور میشود با توجه به اینکه مرگ ناشی از مسمومیت با گاز مونوکسید کربن عمدتا در نیمه دوم سال به دلیل استفاده از وسایل گرمایشی افزایش می یابد لذا به هموطنان توصیه میشود ضمن استفاده از وسایل گرمازا ، به توصیه های ایمنی در خصوص سالم بودن و استفاده صحیح از وسایل گرمایش و مسیر خروجی گاز مونواکسید کربن اطمینان حاصل نمایند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما