استاندار مازندران گفت: از تلاش هاي نيروي انتظامي استان در بحران ناشي از برف اخير در غرب مازندران تقدير مي كنم.

به گزارش روابط عمومي استانداري، ربيع فلاح جلودار در همايش فرماندهان كلانتري ها و پاسگاه هاي انتظامي استان بيان داشت: خدا را شاكرم كه امروز در جمع پاسداران نظم و امنيت و حافظان حريم حرمت مردم استان حاضرم، مجاهداني كه مظهر اقتدار نظام هستند و در راه تامين و تداوم آسايش مردم مومن و انقلابي  مازندران از هيچ كوششي فروگذار نمي كنند.

فلاح با اشاره به اين كه امروزه بيشتر از هميشه براي طراحي جامعه اي امن نياز به روابط و مناسبات سازگار مي باشد، عنوان كرد: براي ايجاد چنين جامعه اي بايد حدود و تعريف مفاهيم اساسي چون ارز ش ها، ايده ها، واقعيت ها، منافع و مصالح فرد و اجتماع شناخته شود، چرا كه تحقق چنين جامعه اي نيازمند تعامل و همكاري دولت و مردم است.

وي با بيان اين كه در سايه امنيت، توسعه همه جانبه و پايدار در زمينه هاي اقتصادي، سياسي، فرهنگي و اجتماعي پديد مي آيد، خاطر نشان ساخت: بدون تامين امنيت و تمهيد زمينه و بستر مشاركت مردم، استان به شكوفايي و بالندگي دست نخواهد يافت.

مقام عالي دولت در استان، تحول استان و حل برخي مشكلات اساسي را در گرو همدلي و هم افزايي همه گروه هاي  سياسي و اجتماعي دانست و ياد آور گشت: مازندران به لحاظ منابع طبيعي و انساني از منابع ارزشمندي در كشور برخوردار است و در شان استان نيست كه در چنين جايگاهي از رشد و توسعه قرار داشته باشد.

فلاح با بيان اين كه ارتقا سرمايه گذاري و اشتغال در استان نيازمند تامين امنيت كامل است تا سرمايه گذاران و كارآفرينان ترغيب به اين امر شوند، تصريح كرد: اميدوارم در سايه امنيت حاصل از تلاش نيروهاي انتظامي و امنيتي، زمينه هاي شكوفايي اقتصادي استان فراهم شود.

استاندار به حضور اميد آفرين نيروي انتظامي در بحران ناشي از بارش برف اخير در غرب مازندران اشاره نمود و ياد آور شد: نيروي خدوم و تلاش گر انتظامي، پيشاپيش ديگر نيروها با تامين نظم و انضباط در منطقه، مقدمه ارايه خدمات و امداد رساني توسط ديگر دستگاه هاي مسوول را فراهم آورد، كه اين جانب تقدير مي نمايم.

رييس شوراي تامين استان افزود: رييس جمهور در جلسه اخير هيات دولت و وزير كشور در همايش اخير استانداران، از نحوه مديريت بحران برف در مازندران و تلاش هاي كليه نهادها، دستگاه هاي اجرايي و نيروهاي امداد رسان تقدير و تشكر نمودند.

فلاح نقش ارزنده مردم در ايجاد و حفظ نظم و انضباط اجتماعي را متذكر شد و گفت: پليس مردم محور با هدف گذاري خانواده و طرح مباحث پيشگيري در مسايل اجتماعي، مي تواند به توفيقات قابل توجهي دست يابد.

نماينده عالي دولت در مازندران با بيان اين كه مردم در 24 خرداد امسال، پايبندي خود را به نظام مقدس جمهوري اسلامي به اثبات رساندند، اظهار كرد: دولت تدبير و اميد با برگزيدن خدمت گزاري مردم و تحت فرامين و منويات رهبر معظم انقلاب، همه همت و تلاش خود را در صحنه داخلي و بين المللي به تامين خواسته هاي مردم معطوف كرده است.

وي ياد آور شد: امروزه ايران اسلامي به كشوري برجسته و تعيين كننده در مناسبات منطقه بدل شده است و استكبار جهاني نمي تواند وجود اين كشور مقتدر كه اقتدار آن با مجاهدت شما سربازان خدوم انقلاب تامين مي شود، ناديده بگيرد.

فلاح در بخش ديگري از سخنان خود، گردش گري را محور توسعه استان تلقي كرد و عنوان داشت: بايد با نگاهي تازه به اين بخش و ايجاد و تقويت زير ساخت ها و زير بناهاي اجتماعي، موجبات شكوفايي اين حوزه و تاثيرگذاري آن در اقتصاد مازندران را فراهم آوريم.

استاندار ادامه داد: اميدوارم امسال بتوانيم با تلاش شما خادمان واقعي مردم و حافظان امنيت جامعه، به گونه اي مسايل بخش گردش گري را مديريت كنيم تا در شان گردشگران و مسافران هموطن ما باشد و با خاطره اي بسيار خوب مازندران را ترك كنند.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما