جلسه شوراي امر به معروف و نهي از منكر آموزشكده فني امام محمدباقر«ع» ساري و ستاد احياء امر به معروف و نهي از منكر استان مازندران برگزار شد.

 

به گزارش روابط عمومي، ناصر صداقتي پور رئيس آموزشكده فني امام محمدباقر«ع» ساري و مسئول شوراي امر به معروف و نهي از منكر آموزشكده به ايراد سخنراني در مورد اهميت امر به معروف و نهي از منكر در فضاي عمومي جامعه و بويژه در مراكز دانشگاهي پرداخت. وي اظهار داشت: امر به معروف و نهي از منكر بدليل معصوم نبودن آحاد جامعه و داشتن نقص و اشتباه در امور ضرورت مي يابد. يكي از نكات مهم در اين زمينه كه مقدم بر بسياري از امور مي باشد، لزوم تبيين مصاديق امر به معروف و نهي از منكر براي عموم جامعه و به خصوص براي دانشجويان در دانشگاه ها مي باشد. كارهاي تحقيقاتي و پژوهش در زمينه امر به معروف و نهي از منكر و آسيب شناسي اين مقوله به توسعه و ترويج امر به معروف و نهي از منكر و ايجاد جامعه اي سالم منجر خواهد شد.
صداقتي پور درخصوص فرهنگ عمومي جامعه و اثر آن بر امر به معروف و نهي از منكر بيان داشت: فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر بعنوان يك ضرورت اجتناب ناپذير بايد در جامعه اسلامي تبيين شود؛ بطوريكه همه افراد احساس كنند كه نيازمند چنين نهاد يا سازماني مي باشند كه در موارد مختلف، تذكرات لازم را ارائه نمايد.
وي به ارزيابي روش هاي اجرايي اين امر پرداخت و گفت: اثر گذاري امر به معروف و نهي از منكر با نحوه اجراي آن و سنجيدن عوامل جانبي در جامعه ارتباط مستقيم دارد. برگزاري دوره هاي آموزش ضمن خدمت امر به معروف و نهي از منكر براي كاركنان و ارائه روش هاي جديد تبليغاتي، مشكلات موجود در اين زمينه را حل خواهد نمود.
دبير منطقه 8 دانشگاه فني و حرفه اي كشور راه اندازي واحد مشاوره عمومي و نيز مشاوره ديني و مذهبي در آموزشكده فني ساري اذعان داشت: راه اندازي چنين واحدهاي مشاوره در آموزشكده فني ساري در راستاي ترويج امر به معروف و نهي از منكر و نهادينه شدن فرهنگ والاي آن مي باشد. نكته مهم ديگر اين است كه در بحث امر به معروف و نهي از منكر از حداكثر پتانسيل و ظرفيت هاي افراد استفاده گردد و با بسيج امكانات در جهت نهادينه كردن فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر گام برداشت.
صداقتي پور در پايان افزود: نظارت كلي بر فرهنگ عفاف و حجاب و الگو سازي و ارائه راهكارهاي جديد به ايجاد جامعه اي سالم و كارآمد كمك خواهد نمود.
استفاده از رسانه هاي جمعي مانند صدا و سيما، روزنامه ها و نيز خبرگزاري ها در اشاعه فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر مثمر ثمر خواهند بود و جهت مقابله با جنگ نرم و شبيخون فرهنگي، دانشگاه ها نيز بايد با انجام پژوهش هاي كاربردي پيش قراول ترويج فرهنگ امر به معروف و نهي از منكر باشند.

 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما