طی حکمي از سوي دکتر فلاح، استاندار مازندران، جعفر احمدی به عنوان مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری معرفي و از زحمات غلامرضا رشيدي تقدير شد.

با حضور معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري، جعفر احمدی به عنوان مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری مازندران معرفي گردید.

به گزارش روابط عمومي استانداري، در این مراسم ابتدا علي احسانی در اهمیت و جایگاه آمار در نظام برنامه ریزی استان و کشور سخن گفت و از زحمات غلامرضا رشیدی، مدیر کل سابق آمار و اطلاعات استانداري تقدير نمود.

جعفر احمدی نيز در اين مراسم در خصوص راهکارهای علمی و نمودار مهندسی نمودن؛ مهندسی ارزش در زمینه آمار در قالب تطبیقی، توصیفی و تحلیلی، انتظارات بخش آمار و نسبت آن با سیستم ستانده ها، سخناني بيان كرد.

در پايان با حضور معاون برنامه ريزي و اشتغال استاندار و  طی حکمي از سوي دکتر فلاح،  استاندار مازندران، جعفر احمدی به عنوان مدیر کل آمار و اطلاعات استانداری معرفي و از زحمات غلامرضا رشيدي تقدير شد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما