این تفاهم نامه به منظور هماهنگی در مراحل انجام صدور پروانه ساختمانی، جهت احداث بنا و تاسیسات و انجام اقدامات قانونی جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از محدوده و حریم شهرها و همچنین خارج از حریم روستا و در راستای اجرایی شدن مقررات ملی و حفظ منافع ملی، منعقد گردید.

به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران، به منظور هماهنگی در مراحل انجام صدور پروانه ساختمانی، جهت احداث بنا و تاسیسات و انجام اقدامات قانونی جهت جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز در خارج از محدوده و حریم شهرها و همچنین خارج از حریم روستا و در راستای اجرایی شدن مقررات ملی و حفظ منافع ملی تفاهم نامه ای فی مابین سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران و سازمان نظام مهندسی ساختمان استان مازندران منعقد و به امضای مهندس سید علی حجازی، مدیر عامل سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران و مهندس تورج نائیج پور، رئیس سازمان نظام مهندسی استان رسید.
گفتنی است این تفاهم نامه پس از امضاء مبادله گردید و از ابتدای سال 1393 بمدت یکسال قابلیت اجرا خواهد داشت و در صورت رضایت طرفین قابلیت تمدید به مدت نامحدود خواهد داشت.

 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما