مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران در نخستين جلسه شوراي اطلاع رساني استان با اشاره به اين كه با اطلاع رساني جامع و مانع، شفاف و طرح نقاط قوت و ضعف با هم، بايد اعتماد جامعه را برانگيخت، بيان داشت: شوراي اطلاع رساني مسيرهاي اطلاع رساني را ترسيم كند.

عباسعلي ابراهيمي، مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي مازندران در نخستين جلسه شوراي اطلاع رساني استان با اشاره به اين كه با اطلاع رساني جامع و مانع، شفاف و طرح نقاط قوت و ضعف با هم، بايد اعتماد جامعه را برانگيخت، بيان داشت:  اين شورا بايد براي تحقق برنامه ها و اهداف دولت و منويات رهبر معظم انقلاب در جهت حل مشكلات مردم، با قدرت و قوت عمل نمايد.

ابراهيمي با بيان اين كه بايد از رسانه هايي كه با تعهد، صداقت،  انصاف و در راستاي توسعه همه جانبه استان تلاش مي نمايند، تجليل شود، اظهار كرد: نشست با اصحاب رسانه در جهت هم دلي با آنان و شنيدن مشكلات و نيازمندي هاي آنان در دستور كار مديران قرار گيرد.

وي با اشاره به اين كه بايد با تعيين اولويت ها، رسانه ها را در جريان برنامه ها و خدمات دولت هم قرار داد افزود: اعتباري براي رفع مشكلات رسانه ها در استان اختصاص داده شود.

مدير كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان، خاطر نشان كرد: در تدوين آيين نامه شوراي اطلاع رساني استان، به واقعيت ها و ظرفيت هاي مازندران توجه شود و مصوبات جلسات شورا، كيفي باشد.

وي خواستار ترسيم مسيرهاي اطلاع رساني شد و گفت : معيار بندي و جامعيت دو اصل مهمي است كه در تدوين برنامه ها بايد مورد توجه قرار گيرد

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما