در جلسه اي با حضور دكتر احساني معاونت برنامه ريزي و اشتغال استانداري مازندران، محمد جواد عيسي نيا رئيس دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در استان مازندران و تني چند از مسئولين ، چگونگي برقراري زير ساخت هاي پرواز هوايي ساري – دبي مورد نقد وبررسي قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومي استانداري مازندران، دكتر احساني در خصوص تشريح موضوع جلسه گفت: مازندران از جمله استانهاي مستعد در زمينه گردشگري است كه متأسفانه با وجود پتانسيل هاي فراوان و پيگيري هاي انجام شده، هنوز جايگاه واقعي خود را پيدا نكرده و فقدان زيرساخت ها در اين بخش به خوبي مشهود است.
وي افزود: توسعه صنعت توريسم و اكوتوريسم در استان مازندران يكي از آرمان هاي متعالي مسئولان و مردم است كه با توسعه اين صنعت و ايجاد زمينه هاي مناسب سرمايه گذاري، به زودي شاهد توسعه روزافزون سرمايه گذاري در مازندران خواهيم بود.
معاون برنامه ريزي و اشتغال استانداري مازندران،امكان سنجي توسعه توريسم خارجي را يكي از اركان اساسي رشد اين مقوله دانست و تصريح كرد: با بررسي ظرفيت هاي موجود و ايجاد فرصت هاي نوين گردشگري، ايجاد امكانات مناسب ، ارتقاء درجه كيفي اقامتگاهها ، برقراري امنيت بيشتر و برنامه دهي خاص به مقوله گردشگري مي توان گامي مثبت در زمينه توسعه گردشگري خارجي در استان برداشت.
عيسي نيا رئيس دفتر نمايندگي وزارت امور خارجه در استان مازندران نيز زمينه تحقق اين مبحث در استان را مساعد ارزيابي و عنوان كرد: خروج استان مازندران از بن بست ورود مسافران خارجي از بزرگترين دستاوردهاي تحقق اينگونه امور است كه با مساعدت و همكاري عوامل ذيربط در اين زمينه، به زودي شاهد به منصه ظهور رسيدن اينگونه طرحها خواهيم بود.
مهندس مشاء زميني مديركل فرودگاههاي استان مازندران نيز در سخناني از ظرفيت فزابنده فرودگاه دشت ناز ساري سخن گفت و افزود: پرواز هاي خارجي از جمله عواملي مي باشند كه در ارزآوري نقش بسزايي ايفا نموده و نقش مهمي در توسعه استان خواهند داشت.
وي كمبود نشست هاي تخصصي در زمينه گسترش صنعت توريسم را يكي از نقاط ضعف در اين زمينه دانست و خواستار برگزاري دوره اي اين كميته هاي تخصصي شد.
شايان ذكر است در پايان مقرر گرديد تا ضمن توسعه زير ساخت هاي لازم فرودگاهي،هماهنگي در جهت تحقق اين امر خطير انجام و پيگيري هاي لازم انجام شود.

 

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما