مردم  ساری مبلغ  160 میلیون تومان در جشنواره ملی نیکوکاری امسال برای مساعدت به نیازمندان به کمیته امداد پرداخت کردند.

به گزارش روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی(ره) شهرستان ساری این کمکها در مقایسه با سال قبل64 درصد در سطح شهرستان رشد داشته است.

قنبر بریمانی مدیر کمیته امداد شهرستان ساری ضمن تشکر از مردم ساری تحقق این مهم را بدون مشارکت آحاد مردم و سازمانهای خیریه و مدارس و پایگاههای بسیج و اصناف غیر ممکن دانست و از همه افراد دستندرکار این جشنواره بزرگ تقدیرکرد.

همچنین در ایام برگزاری جشنواره نیکوکاری تعداد 30 حامی جدید در طرح اکرام کفالت مالی 35 یتیم را پذیرفتند.

شایان ذکر است هم اکنون تعداد 4034 حامی از نقاط مختلف کشور کفالت مالی 545 یتیم تحت پوشش کمیته امداد ساری را برعهده دارند و در اسفند ماه مبلغ 130 میلیون تومان به ایتام تحت حمایت مساعدت کرده اند.

بریمانی ابراز امیدواری کرد تا در پرتو تعالیم دینی همه ما توفیق خدمت و دستگیری ازمردم را داشته باشیم

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما