طي مراسمي با حضور مهندس نبيان معاون امور عمراني استانداري مازندران ، جمعي از مديران كل ستادي و همكاران اداره كل روستايي مازندران مدير كل جديد روستايي و امور شوراهاي  استانداري مازندران معرفي شد.

در اين مراسم مهندس نبيان با اشاره به نامگذاري سال 1393 به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي گفت : خدمت رساني به مردم مظلوم روستاها كه ولايتمدارند و در تمامي عرصه ها حضوري فعال دارند افتخاري بزرگ است .
وي افزود همه بايد تلاش كنيم تا فرهنگ را در روستاها جاري و ساري نمائيم و اين به عزم جدي نياز دارد .
مهندس نبيان تاكيد كرد: اختصاص قريب 50 ميليارد تومان اعتبار به دهياري هاي مازندران در سال 92 بيانگر توجه جدي دولت به روستاهاست.
معاون امور عمراني استانداري مازندران خواستار تلاش و همت مضاعف براي خدمت به مردم عزيز روستاها شد و از زحمات آزادي كناري در مسئوليت اداره كل روستايي استانداري مازندران تقدير و تشكر  نمود و جان الله عبدي را به عنوان مدير كل جديد اين حوزه معرفي كرد
در اين مراسم عبدي مدير كل جديد دفتر امور روستايي و شوراها ضمن تشكر از حسن اعتماد استاندار مازندران و معاون امور عمراني ، نظارت جدي بر عملكرد دهياري ها ، مديريت پسماند روستايي ، تقويت دهياري ها و شركت هاي تعاوني دهياريها ، شناسايي توانمنديهاي اقتصادي و اشتغال در روستاها ، پيشگيري از ساخت و سازهاي غيرمجاز ، ارتقاء سطح آگاهي دهياريها ، مشاركت مردم در امور عمراني روستاها و برنامه محور كردن دهياريها و تلاش براي افزايش اعتبار دهياريها را از جمله اولويتها و سياستهاي راهبري بر اي فعاليت در اين اداره كل اعلام كرد

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما