دكتر ربيع فلاح استاندار مازندران در گفتگو با خبرنگاران از مردم شريف و عزيز مازندران خواست تا به دولت تدبير و اميد اعتماد كنند و از دريافت يارانه انصراف دهند
وي افزود : منابع مالي كه در دست دولت است بسيار محدود است و پرداخت بيش از 3 هزار ميليارد تومان يارانه در ماه ضمن افزايش نقدينگي و تورم بسياري از طرح هاي توليدي و اقتصادي را با مشكل مواجه كرده است.
مقام عالي دولت در استان تاكيد كرد : در سالي كه به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملي و مديريت جهادي نامگذاري شده است اميدوارم مردم عزيز ما كه هميشه يار و ياور اين نظام و انقلاب بودند با روحيه جهادي دولت را در جهت تحقق برنامه هاي اقتصادي ياري نمايند .
ربيع فلاح تصريح نمود : اگر كسي احتياجي به مبلغ يارانه ندارد بهتر است انصراف دهد تا اين مبالغ در زمينه سلامت و درمان و رونق و رشد اقتصادي مصرف شود
استاندار مازندران افزود :  سال 93 سال تحرك جدي در عرصه اقتصاد و توليد كشور و استان خواهد بود و با وجود استعدادها و ظرفيت هاي بسيار بالا در استان و عزم ملي و جهادي شاهد تحول جدي در اقتصاد مازندران خواهيم بود

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما