محمد حسین شکیبافر، مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران، در اولین نشست هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان این سازمان، محمد حسین شکیبافر بعنوان مدیر عامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران انتخاب و منصوب شد.
شکیبافر عضو هیأت موسس شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران بوده که سابقه ی حضور در دو دوره ی هیأت مدیره این شرکت را دارد.
وی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی است و در حال حاضر مشاور فرهنگی مدیر عامل و مدیر روابط عمومی سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران می باشد.

اعضای هیأت مدیره شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران در پایان جلسه مذکور نیز از بین خود آقایان ابراهیم قویدوست،رامین عسگری و محمد حسین شکیبافر را به ترتیب بعنوان رئیس، نایب رئیس و منشی هیأت مدیره انتخاب نمودند.
شرکت تعاونی مسکن کارکنان سازمان همیاری شهرداریهای استان مازندران در دیماه سال 1389 تشکیل و در اداره کل ثبت شرکتها، ثبت شده که دارای 55 عضو می باشد و موضوع اصلی آن نیز تهیه زمین و ساخت مسکن برای اعضای تحت پوشش می باشد.

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما