قائم مقام كميته امداد امام خميني (ره) مازندران با تاكيد بر تلاش اين نهاد براي فقر زدايي در جامعه گفت : امسال قصد داريم شبكه هاي نيكوكاري را در
محلات استان راه اندازي كنيم .

تيمور طهماسب پور اظهار داشت : كميته امداد در حوزه هاي حمايتي اقدامات اساسي را شروع كرده  و شكل گيري شبكه هاي نيكوكاري
مي تواند راهكاري براي فقر زدايي از محلات باشد . وي با اشاره به نقش مثبت و سازنده شبكه هاي نيكوكاري براي رسيدگي اوضاع محرومان و نيازمندان در محلات
خاطر نشان كرد : در اين شبكه هاي نيكوكاري اغنياي محل به فقرا كمك مي نمايند.

وي افزود : در اين فرايند كمك هاي بدون طي كردن چرخه هاي طولاني اداري در اختيار افراد نيازمندي كه شناسايي شده قرار ميگيرد و به اين صورت مي توان به
نوعي فاصله غني و فقير را كم كرد و بركيفيت امداد رساني غنا بخشيد . وي با تاكيد بر تعامل بين خيريه ها و شبكه هاي اجتماعي تصريح كرد : تلاش ها بر اين
بوده كه همه خدمات ارائه شده به نيازمندان از طريق شبكه هاي نيكوكاري با نظم مشخص و نظارت دقيقي انجام شود تا سواستفاده در اين زمينه كاهش يابد .

طهماسب پور با اشاره به انصرافت بعضي از افراد جامعه از دريافت يارانه گفت : به منظور مساعدت دولت به نيازمندان جامعه ، افرادي كه از تمكن مالي برخوردار مي
باشند با انصراف خود از دريافت يارانه سهم بسزايي در جهت رفع فقر در كشور خواهند داشت و با اين كار خير مي توانند دولت وكميته امداد را ياري نمايند

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما