طي مراسمي با حضور حسن خيريانپور معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مازندران از زحمات دكتر بلباسي تقدير و دكتر معتمد زادگان بعنوان سرپرست جديد پارك علم و فناوري استان مازندران معرفي شد .
در اين مراسم كه با حضور دانشگاهيان و صنعتگران استان و دكتر كريميان مديركل برنامه ريزي معاونت پژوهشي وزارت علوم برگزار شد، معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مازندران طي سخناني ضمن برشمردن محورهاي توسعه استان و اشاره به اسناد فرادستي از جمله سند چشم انداز و قانون برنامه پنجم ، توليد علم و توسعه آموزش و پژوهش و اختراع ، ابتكار ، نوآوري و خوداتكايي را مورد تأكيد قرارداد و گفت: در اين خصوص پارك علم و فناوري مي تواند به عنوان حلقه اتصال دانشگاهها و صنعت نقش مهمي را ايفا نمايد ، و در اين خصوص استان مازندران با داشتن بيش از 140 مركز دانشگاهي و تمتع از ظرفيتهاي بخش كشاورزي – صنعت و معدن – گردشگري و صنايع دستي و ميراث فرهنگي از جايگاه ويژه اي برخوردار مي باشد .
حسن خيريانپور تصريح كرد: در سند چشم انداز در افق 1404 ايران كشوري است توسعه يافته با جايگاه اول اقتصادي ، علمي و فناوري در سطح منطقه با هويت اسلامي و انقلابي ، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بين الملل . در اين چشم انداز 8 ويژگي اساسي براي جامعه ايراني ترسيم شده است كه فرهنگ سازي ، توليد علم ، توسعه آموزش و پژوهش ، تربيت نيروي انساني از جمله اين ويژگيها محسوب مي شود.
وي گفت : با نگاهي به قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران (1394-1390) بويژه ماده 16 اين قانون تأكيد شده كه دولت مجاز است به منظور دستيابي به جايگاه دوم علمي و فناوري در منطقه و تثبيت آن تا پايان برنامه پنجم اقدامات زيرا را انجام دهد :
بند الف – بازنگري آئين نامه ارتقاء اعضاي هيأت علمي به نحوي كه تا 50 درصد اعتبارات پژوهشي اعضاي هيأت علمي معطوف به رفع مشكلات كشور باشد .
بند هـ - به منظور افزايش سهم تحقيق و پژوهش از توليد ناخالص داخلي به گونه اي برنامه ريزي نمايد كه سهم پژوهش از توليد ناخالص داخلي سالانه به ميزان نيم درصد افزايش يافته و تا پايان برنامه به 3 درصد برسد. همچنين در ماده 20 اين قانون تصريح شده به منظور زمينه سازي براي تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد دانش مدار و خلاق دولت موظف است :
از 10 دانشگاه برتر ، وابسته به وزارت علوم ، تحقيقات و فناوري و 5 دانشگاه برتر وابسته به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي كه داراي عملكرد برجسته در راستاي گسترش مرزهاي دانش و فناوري هستند ، حمايت هاي مالي و حقوقي و پشتيباني ويژه نمايد .
همچنين در ماده 46 برنامه چهارم توسعه بر ساماندهي نظام پژوهش و فناوري كشور از طريق تعيين
اولويت ها ، هدفمند كردن اعتبارات ، اصلاح ساختاري واحدهاي پژوهشي در قالب مأموريت هاي ذيل تأكيد گرديده است :
- تربيت نيروي انساني روزآمد در فرآيند پژوهش و فناوري
- تبديل ايده به محصولات و روش هاي جديد
- انتقال و جذب فناوري
- پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخش هاي توليدي و خدماتي كشور
- انجام پژوهش هاي كاربردي درخصوص حل مشكلات كشور
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مازندران ادامه داد : رشد فزاينده تغييرات در همه زمينه ها بخصوص فناوري و تكنولوژي آهنگ زندگي و فرآيند توليد را تغيير داده و عوامل سنتي توليد مانند منابع طبيعي – نيروي كار و سرمايه اهميت خود را از دست داده و اقتصاد را از شكل سنتي به شكل دانشي تغيير داده است . يعني اگرمهم ترين دارايي يك سازمان در قرن بيستم تجهيزات توليد بود ، امروز منابع طبيعي و بهره وري يعني تبديل شدن دانش به ارزش مهم است . اگر در قرون گذشته زمين ، منابع طبيعي و انرژي منابع تأمين ثروت را تشكيل مي دادند ، امروزه كالاهايي كه دانش پيچيده اي دارند ، از ارزش بالاتري برخوردارند . وي افزود: دانش يكي از ابزارهاي توسعه است و بدون دانش و پژوهش هيچ تحولي در امور اقتصادي ، اجتماعي و سياسي بوجود نمي آيد . فناوري كاربرد عملي دانش در راستاي حل مسائل و مشكلات جامعه است .
خيريانپور تصريح كرد: بنابراين لازمه زيستن در محيط متغير امروزي ، بهره گيري از نوآوري و تبديل سرمايه هاي فكري يا ايده به عمل است . پژوهشگران بايد با توليد دانش ، توسعه و بكارگيري آن در جامعه نوآوري ايجاد كرده و مسائل سازماني و اجتماعي را حل نموده و هوش خود را براي تبديل ايده به محصول بكار گيرند . معاون استاندار مازندران اظهار داشت: تمامي پيشرفت هاي بشر به دليل نوآوري و كشف روشهاي جديد براي انجام كارها بوده است نوآوري نه تنها كشور را از وابستگي فناوري به بيگانگان رها مي سازد ، بلكه مي تواند به صادر كننده صنعت ، تكنولوژي و فناوري تبديل نمايد .
حسن خيريانپور افزود : امروزه توسعه مبتني بر دانش به عنوان رويكرد اساسي توسعه در بسياري از كشورها مورد توجه قرار گرفته است و كشورهايي موفق هستند كه نهادهاي علمي و تحقيقاتي خود را توسعه دهند و بتوانند در توليد علم و مديريت آن از كشورهاي ديگر پيشي بگيرند و با نوآوري و فناوري به دنبال توسعه صنايع پيشرفته باشند . بنابراين توليد علم و انجام تحقيقات محور اساسي توسعه بوده و با توان اقتصادي و سياسي كشورها رابطه مستقيمي دارد . به عبارت ديگر بين عملكرد پژوهشي در هر جامعه و ميزان توسعه يافتگي آن جامعه رابطه مستقيم وجود دارد .
وي تأكيد كرد : دانشگاه به مثابه نهاد توليد كننده دانش و صنعت به عنوان نهاد توسعه دهنده فناوري نقش محوري در فرآيند تبديل علم به فناوري دارند . بنابراين ارتباط ميان اين دو نهاد بسيار مهم و حياتي است و پارك هاي علم و فناوري حلقه ارتباطي ميان دانشگاه و صنايع هستند و از طريق شركت هاي دانش بنيان و همچنين شركت هايي كه در زمينه تجاري سازي دانش فعاليت مي كنند ، مي توانند نقش مؤثرتري در قطع وابستگي ما به بيگانگان داشته باشند .
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مازندران گفت : امروزه هر كشوري كه در توليد علم و فناوري نقش بيشتري داشته باشد در معادلات جهاني تأثير گذاري بالاتري خواهد داشت . به عبارت ديگر در درياي پرتلاطم امروز ، همه كشورها سوار يك قايق هستند و هر كشوري كه مؤثرتر پارو زند ، قايق را به سمت ساحل خود مي كشاند .
بنابراين براي افزايش توان رقابتي و حضور فعال در بازارهاي جهاني نيازمند توانمند سازي سرمايه هاي انساني ، افزايش اختراع ، ابتكار ، نوآوري و خوداتكايي هستيم كه تحقق اين امر ، همت دانشگاهيان، نخبگان ، پژوهشگران و حمايت مديران را مي طلبد .
حسن خيريانپور بيان داشت : بدون ترديد كوتاه ترين و مطمئن ترين راه براي دستيابي به توسعه رويكرد به پژوهش و استفاده از فناوري هاي نوين است . تأسيس پارك هاي علمي و مراكز رشد واحدهاي فناوري در كنار دانشگاهها يكي از مهمترين راه كارها براي ايجاد تعامل ميان دانشگاهها و صنايع است كه در دهه هاي 60 و 70 ميلادي در آمريكا و اروپا بكار گرفته شد و به خصوص در 3 دهه گذشته در كشورهاي مختلف جهان گسترش يافته است . اين پارك ها اهداف مختلفي را دنبال مي كنند كه مهمترين آن ، برقراري ارتباط ميان مراكز دانشگاهي ، تحقيقاتي ، صنعتي ، توليدي و خدماتي جامعه ، تجاري سازي پژوهش ها ، حمايت از شركت هاي متكي بر دانش فني ، حمايت از ايجاد و توسعه شركت هاي تحقيقاتي و فناوري با هدف توسعه اقتصاد دانش محور ، تكميل چرخه توليد علم به نوآوري ، فناوري ، محصول و نهايتاً ثروت در جامعه يا تحقيقات از دانشگاه تا صنايع و تسريع روند انتقال فناوري با همكاري دولت ، اشتغال زدايي ، شناسايي و جذب مخترعان ، نوآوران و استعدادهاي سرگردان ، كمك به افزايش ثروت در جامعه از طريق توسعه اقتصادي متكي بر فناوري و نوآوري است . لذا تقويت پارك هاي علم و فناوري در سال اقتصادي و فرهنگ داراي اهميتي مضاعف و ضرورتي اجتناب ناپذير است .
معاون توسعه مديريت و منابع انساني استانداري مازندران خاطرنشان كرد :پارك هاي علم و فناوري براي برقراري ارتباط ميان دانشگاهها ، مراكز تحقيقاتي ، توليدي و صنعتي و كاهش شكاف ميان دانش آموخنگان دانشگاهها و فرصت هاي شغلي بازار كار و ايجاد مهارت و همچنين تبديل ايده به محصول ، توسعه فناوري و خلق فرصت هاي شغلي جديد داراي اهميت است . از اين رو دولت تلاش دارد تا با توسعه و تقويت پارك هاي علمي در كشور و مراكز رشد واحدهاي فناوري در دانشگاه ها از نوآوري ، كارآفريني و توسعه فعاليت هاي تحقيق و توسعه در صنعت و دانشگاه حمايت نمايد .
وي ادامه داد: راه اندازي و حمايت از مراكز رشد و پارك هاي علم و فناوري با هدف تجاري سازي دستاوردهاي پژوهشي و محلي براي جذب نوآوران و ايجاد اشتغال براي دانش آموختگان دانشگاهها و همچنين راه اندازي و حمايت از شركت هاي دانش بنيان به منظور توليد ثروت متكي بر فناوري و جذب نخبگان و همچنين جلوگيري از فرار مغزها در اولويت برنامه هاي علمي دولت است. تا پايان برنامه پنجم توسعه بايد 20 هزار و تا سال 1404 بايد 500 هزار شركت دانش بنيان در كشور راه اندازي گردد . در حالي كه تاكنون فقط 8 هزار شركت تأسيس گرديده ، بنابراين براي تحقق اقتصاد مقاومتي ، پژوهشگران و دانشگاهيان هم بايد فارغ التحصيلان دوره هاي تحصيلات تكميلي را به سمت راه اندازي شركت هاي دانش بنيان تشويق نمايند و هم با اين شركت ها در مراكز رشد و پارك هاي علم فناوري همكاري نمايند .
رئيس كارگروه پژوهش ، فناوري و تحول اداري استان مازندران گفت : تحقق رسالت تاريخي انقلاب اسلامي نيازمند حفظ حركت پرشتاب علمي كشور است و بدون ترديد پژوهشگران، استادان ، نخبگان و نوآوران از اركان استمرار اين حركت علمي در جامعه هستند و وظيفه مديران بسترسازي و ظرفيت سازي براي پيشرفت علمي ايران است . بنابراين ضرورت ايجاب مي نمايد استانداري – فرمانداريها و كليه مديران دستگاههاي اجرايي استان براي شتاب دادن به روند توسعه همه جانبه استان مازندران نهايت همكاري را با پارك علم و فناوري استان بعمل آورده و زمينه هاي لازم را براي شكل گيري و راه اندازي مراكز رشد در شهرستانها بعمل آورند .

اخبار استانها

Back to Top

پیاده سازی و طراحی توسط گروه نرم افزاری دیما